Επιμελητήριο Ηρακλείου και γαστρονομικός τουρισμός

384

Οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου μαζι με Κρητικούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο γαστρονομικό τουρισμό συμμετείχαν στο τελευταίο διεθνές συνέδριο με τίτλο “Sustainable FOOD TOURISM” του Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDFEST – Culinary heritage experiences https://katartisi.gr/programmata-eu/371-medfest-gastronomiki-klironomia που πραγματοποιήθηκε στην Ταβιρα της Πορτογαλίας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι χώρες- εταίροι και επιχειρηματίες από άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες: Σλοβενία, Κροατια, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Πορτογαλία (ο οικοδεσπότης).

Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει τα αποτελεματα του ευρωπαϊκού προγράμματος που είχαν ως στόχο να βελτιώσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, τους τρόπους να δημιουργηθει ένας βιώσιμος γαστρονομικός τουρισμός όλο τον χρόνο και η διαφύλαξη της γαστρονομικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

Επειδή οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες για την προώθηση της γαστρονομικής κληρονομιάς στα κράτη του μεσογειακού χώρου είναι διάσπαρτες και ασύνδετες, το πρόγραμμα MEDFEST χρησιμοποιήσε μια μοναδική προσέγγιση με σκοπό την ενσωμάτωση διατροφικής κληρονομιάς των χωρών της Μεσογείου σε μία αειφόρο τουριστική προσφορά.

Η μεθοδολογία του MEDFEST βασίζεται σε ένα συμμετοχικό σχεδιασμό δράσεων, όπου τρεις κύριες ομάδες εμπλεκόμενων (παραγωγοί, τουριστικοί οργανισμοί, οι ασκούντες πολιτική) ασχολήθηκαν και ανέλαβαν την ευθύνη για τις δράσεις του MEDFEST από την αρχή έως το τέλος έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει