Επιστήμονες από την Κρήτη μελέτησαν το μνημείο της Μάλτας

255

Τη στατική του μεγαλιθικού μνημείου Mnajdra στη Μάλτα μελέτησαν επιστήμονες από Ιδρύματα της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν ερευνητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Γεώργιος Σταυρουλάκης [Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης] και Μαρία Σταυρουλάκη [Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών]), τοΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Εμμανουήλ Μαραβελάκης), το Πανεπιστήμιο KwaZuluNatal(Γεώργιος Δροσόπουλος και SiphesihleMphoMotsa) και το Πανεπιστήμιο της Μάλτας (RubenPaulBorg,PaulineGalea, SebastianoD’Amico) με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Μάλτας.

Τη στατική του μεγαλιθικού μνημείου Mnajdra στη Μάλτα μελέτησαν επιστήμονες από Ιδρύματα της Κρήτης.
Ερευνητές από τα ΑΕΙ της Κρήτης συμμετείχαν στη μελέτη για τη στατική του μεγαλιθικού μνημείου Mnajdra στη Μάλτα

Με χρήση δεδομένων τρισδιάστατης αποτύπωσης από συσκευές λέιζερ, δημιουργήθηκε αναλυτικό γεωμετρικό μοντέλο του μνημείου και μηχανικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με διεπιφάνειες μονόπλευρης επαφής. Οι παράμετροι του μηχανικού μοντέλου και η επίδραση της επαφής ταυτοποιήθηκαν με σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με μετρήσεις μικρών σεισμικών ταλαντώσεων που προκαλούνται από το θόρυβο του περιβάλλοντος.

Η δομοστατική ανάλυση και ο έλεγχος της ευστάθειας βασίζεται σε εξελιγμένες μεθόδους υπολογιστικής μηχανικής.

Το μνημείο δημιουργήθηκε σε φάσεις με εκτιμώμενη χρονολογία μεταξύ 3600-2500 π.Χ. και έχει αναγνωριστεί ως μνημείο της UNESCO. Τα σχετικά αποτελέσματα ευρίσκονται υπό δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό JournalofCulturalHeritage.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει