Πώς κατακτούνται οι ουρανοί;

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

302

Ο αληθινός χριστιανός είναι ο έμψυχος ναός, που σ’ αυτόν ευαρεστείται να κατοικεί ο επουράνιος Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή δεν είναι μια απλή, δική μου γνώμη, αλλά είναι ομολογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να Τον ακούσομε: “Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ αυτώ ποιήσομεν” (Ιωαν. ιδ’ 23). Αλήθεια! Τι πολυτιμότερο και ανώτερο μπορεί να ποθήσει μια ψυχή, από το να αναπαύεται σ’ αυτήν ο Τριαδικός Θεός; Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια σύγκριση και να πούμε: Αν είναι μεγάλη τιμή για τους ανθρώπους να δεχθούν έναν επίγειο βασιλιά στο σπίτι τους, ασύγκριτα μεγαλύτερη είναι να δεχθούν στο σπίτι της ψυχής τους τον Βασιλιά του παντός, και να Τον έχουν εκεί μόνιμο κάτοικο.

Τι μακαριότερο από τη γη, η ψυχή να έχει γίνει ναός και να κατοικεί ο Θεός; Ένας τέτοιος αναγεννημένος άνθρωπος από την γη πορεύεται τον Ουρανό, αφού από εδώ έχει γίνει φίλος του Θεού. Οι άνθρωποι θεωρούν σπουδαίο πράγμα τη φιλία και την επικοινωνία με τον επίγειο βασιλιά. Είναι όμως ασύγκριτα μεγαλύτερο να έχεις φιλία και σχέση με το Θεό, που είναι ”Βασιλεύς των βασιλευόντων  και Κύριος των κυριευόντων” και που δεν κατοικεί στη γη, παρόλο που είναι πανταχού παρών, αλλά κατοικεί στον Ουρανό. Κατοικεί στο απρόσιτο φως!

Εμείς οι χριστιανοί, πρέπει να έχουμε στενή σχέση με τον Τριαδικό Θεό και τότε η χαρά μας θα είναι πλήρης. Ναι, μόνο τότε η… “χαρά ημών η πεπληρωμένη” (Ιωαν. Α’, α 3). Μακάριοι και τρισευτυχισμένοι θα είναι όσοι με τη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας ενωθούν με τον Θεό. Αυτοί σίγουρα θα είναι οι κληρονόμοι του Ουρανού.

 

Εμμ. Λιοδάκη, ιεροκήρυκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει