Η συμβολή της διαχείρισης τεχνικών έργων στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας

160

Toυ Γεωργίου Χατζηγεωργίου*

Το PATH (Port Authority Trans-Hudson) είναι ένα σύστημα ταχείας διέλευσης μητροπολιτικού σιδηροδρόμου (μετρό) που εξυπηρετεί τη Νέα Υόρκη 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου βρισκόταν κάτω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και αποτελούσε έναν από τους δύο τερματικούς σταθμούς του PATH. Ο σταθμός καταστράφηκε κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι. Λίγο πριν την κατάρρευση, ο σταθμός μόλις είχε εκκενωθεί. Από το 2003 και για αρκετά χρόνια στη συνέχεια υπήρξε εξυπηρέτηση του κοινού από προσωρινό σταθμό, μέχρι κατασκευής νέου σταθμού. Ο νέος σταθμός του PATH που θα εξυπηρετούσε το νέο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2013 και προϋπολογίστηκε με κόστος 1.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το υπερβολικά μεγάλο αυτό κόστος οδήγησε στον χαρακτηρισμό του έργου ως “ο πιο ακριβός κόμβος μεταφοράς στον κόσμο”. Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που οφείλονταν κυρίως στην αλυσίδα εφοδιασμού από τους προμηθευτές χάλυβα και στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών και των κατασκευαστών ο νέος σταθμός του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου άνοιξε για το κοινό στις 25/2/2014, δηλαδή ένα έτος μετά και με αναμορφωμένο κόστος ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή με υπερδιπλάσιο κόστος. Με τα ίδια χρήματα, η Νέα Υόρκη αλλά και οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο θα μπορούσαν να κατασκευάσουν μια ολόκληρη νέα μητροπολιτική σιδηροδρομική γραμμή. Όπως αποδείχθηκε, οι κατασκευάστριες εταιρείες δεν είχαν την ευελιξία να αλλάξουν τους προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα στο έργο με αποτέλεσμα τις μεγάλες υπερβάσεις κόστους και τις καθυστερημένες προθεσμίες. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αναποτελεσματικής διαχείρισης τεχνικού έργου, η οποία απέτυχε να διασφαλίσει πως το παραδοτέο έργο θα είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως και με το αρχικά εκτιμώμενο κόστος. Από τα παραπάνω είναι φανερό πως τα τεχνικά έργα έχουν γίνει σήμερα ιδιαίτερα πολύπλοκα, γεγονός που κάνει τη διαχείρισή τους σε οποιαδήποτε φάση – (μελέτη, κατασκευή και λειτουργία) οπωσδήποτε επιτακτική. Ταυτόχρονα, το σημερινό επαγγελματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και δύσκολο να διαχειριστεί. Για όλους αυτούς τους λόγους έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ένας ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος, αυτός της Διαχείρισης Τεχνικών Έργων. Πρόκειται στην ουσία για μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση των μηχανικών η οποία στόχο έχει να παρέχει τα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη και επιτυχημένη διαχείριση των τεχνικών έργων και να προσδόσει ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων. Στον Ελληνικό χώρο, υπάρχει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων – ΔΧΤ’. Μερικά μόνο από τα οφέλη/πλεονεκτήματα του Προγράμματος ΔΧΤ είναι ότι αποτελεί χρονικά, το πρώτο Πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στο αντικείμενο αυτό (2004), έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ελλάδα με διδάσκοντες από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού ενώ παρέχει σπουδές από απόσταση με τον πλέον ευέλικτο τρόπο.

*Ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι καθηγητής και δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση
Τεχνικών Έργων – ΔΧΤ”, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει