ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: “Λουκέτο” στο πάρκινγκ του Πολιτιστικού

2.182

Άφωνοι έμειναν οι πάντες στη ΔΕΠΤΑΗ όταν παρέλαβαν απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του στεγασμένου πάρκινγκ που λειτουργεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η εξέλιξη αυτή όπως φαίνεται ήταν η κατάληξη παλαιότερης καταγγελίας της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρηματιών Ιδιοκτητών Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων, μετά την οποία ακολούθησαν σειρά ελέγχων, που οδήγησαν στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πάρκινγκ του Πολιτιστικού Κέντρου. Ωστόσο η πλευρά της ΔΕΠΤΑΗ, εκτιμά ότι οι λόγοι που οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο του πάρκινγκ έχουν μεγάλη δόση υπερβολής όταν για παράδειγμα γίνεται αναφορά σε απόκλιση της ράμπας εισόδου της τάξης του 0,1 % που αντιστοιχεί σε μια υψομετρική διαφορά 1-4 εκ. Ο πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ κ. Μηνάς Καπετανάκης τονίζει μεταξύ άλλων ότι η απόφαση θα προσβληθεί και είναι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί, καθώς το πάρκινγκ έχει όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις και ότι τα όποια ζητήματα εντοπίζονται αφενός δεν δημιουργούν ζητήματα στη δημόσια ασφάλεια και αφετέρου είναι ανατάξιμα. Ο ίδιος σημειώνει με νόημα ότι το πάρκινγκ της ΔΕΠΤΑΗ είναι ανταγωνιστικό, επειδή έχει πολύ χαμηλές τιμές για τους δημότες και αυτό φαίνεται ότι κάποιους τους ενοχλεί…

Στην απόφαση της Περιφέρειας η οποία κοινοποιήθηκε στη ΔΕΠΤΑΗ αναφέρεται ότι η άδεια του σταθμού θα επαναχορηγηθεί μόνο εάν εκλείψουν οι λόγοι  που αφαιρέθηκε, και αφού υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία να διαπιστώνεται ότι συντρέχουν εκ νέου όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από την πλευρά του ο Τεχνικός Διευθυντής της ΔΕΠΤΑΗ κ. Γιώργος Πολυχρονάκης, εξηγεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τοπογραφικής υπηρεσίας που μας κοινοποιήθηκαν προκύπτει ότι σε μεμονωμένα τμήματα της ράμπας καθόδου και ανόδου – όχι στο σύνολο της όπου η κλίση δεν υπερβαίνει το 17% – από τη είσοδο του σταθμού μέχρι το πρώτο υπόγειο υπάρχει μεγαλύτερη κλίση από τη μέγιστη επιτρεπόμενη. Το μέγεθος της απόκλισης είναι της τάξης του 0,1%  και έως 0,4% που αντιστοιχεί στην πράξη σε υψομετρική διαφορά από 1 έως 4 εκατοστά. Οι αποκλίσεις προέκυψαν μετά από την τελευταία παρέμβαση που έγινε με την ολοκλήρωση της εργολαβίας διαμόρφωσης της λεωφόρου Πλαστήρα. Συγκεκριμένα η μη εφαρμογή των υψομετρικών μέτρων μελέτης επί του εδάφους με την μαθηματική τους ακρίβεια οδήγησε στην προφανή ανάγκη ανύψωσης του οδοστρώματος στην είσοδο (αρχή της ράμπας καθόδου και τέλος της ράμπας καθόδου) για να μην εισέρχονται όμβρια ύδατα εντός του υπόγειου σταθμού. Η ανύψωση αυτή και η νέα διαμόρφωση των ραμπών με επιπλέον στρώση ασφαλτικού επηρέασε την αρχική κλίση των ραμπών, και δημιουργήθηκε μια εξαιρετικά μικρή και άνευ πρακτικής σημασίας απόκλιση. Άλλωστε η τάξη μεγέθους της απόκλισης αυτής δεν ξεπερνά τη συνήθη στρώση ασφαλτικού και απλής επάλειψης κονιάματος. Σε ό,τι αφορά στις εσωτερικές ακτίνες στροφής δεν προκύπτει από κάπου σφάλμα κατασκευής   και έχουν κατασκευαστεί ακριβώς όπως φαίνονται στα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια και αδειοδοτήθηκαν με οικοδομική άδεια της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Οι παραπάνω αποκλίσεις μόνο επικίνδυνες δεν μπορούν να θεωρηθούν για τη λειτουργία του σταθμού καταλήγει ο κ. Πολυχρονάκης προσθέτοντας ότι σε ότι αφορά τη μην ύπαρξη πεζοδρομίων στη ράμπα ανόδου, οι οδηγοί μπορούν να εξέρχονται με ασφάλεια από το σταθμό και από το πεζοδρόμιο της ράμπας καθόδου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει