Το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τον κόλπο του Δερματά

195

Απαντήσεις από τη δημοτική Αρχή σε σχέση με τον κόλπο του Δερματά ζητά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης.

Το ΤΕΕ, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, αποστέλλει το σχετικό έγγραφο επισημαίνοντας ότι:

Θα πρέπει να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση των εργασιών προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του έργου.

Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής ως τουριστικού λιμένα.

Να υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή η οποία έχει ως αφετηρία παλαιότερο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αφού εκπονηθούν οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του το ΤΕΕ / ΤΑΚ, «η εκτέλεση του αντιδιαβρωτικού έργου καθυστέρησε με αποτέλεσμα να παρέλθει το ανώτατο προβλεπόμενο από τον Ν.4014/2011 χρονικό όριο των δύο ετών, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και εξ αιτίας αυτού κατέστη ανέφικτη η έκδοση σχετικής απόφασης παράτασης της εκτέλεσης των εργασιών.

Μετά από έγγραφες καταγγελίες πολιτών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εξέδωσε σήμα διακοπής των εργασιών. Στην παρούσα φάση δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει άδεια εκτέλεσης εργασιών και εάν εκτελούνται εργασίες προς άρση της επικινδυνότητας του έργου».

Όπως αναφέρεται παράλληλα στο σχετικό έγγραφο του ΤΕΕ / ΤΑΚ, για την περιοχή του κόλπου του Δερματά έχει χωροθετηθεί τουριστικός λιμένας, η οποία «έχει αρθεί αυτοδίκαια, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί αρμοδίως σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση περί ανάκληση της χωροθέτησης. Επομένως, όπως υποστηρίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο, την αρμοδιότητα διαχείρισης της περιοχής του κόλπου του Δερματά έχει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού.

Η δημοτική Αρχή πάντως υπονοεί ότι πίσω από τις καταγγελίες των πολιτών υπήρχαν συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες από συγκεκριμένα υποκινούμενα πρόσωπα, κάνοντας σαφές πως όλες οι απαντήσεις από τους θέματος και όλες οι εξηγήσεις έχουν επαρκώς δοθεί. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει πως συνεχίζει κανονικά στην υλοποίηση του έργου, έχοντας αποστείλει μάλιστα όλο το σχετικό ιστορικό προς το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, ζητώντας να αρθούν οι όποιες αβεβαιότητες προέκυψαν από το σχετικό τελικό έγγραφό τους. Βέβαια, οι απαντήσεις πλέον αναμένονται από τη νέα κυβέρνηση, η οποία θα κληθεί να χειριστεί αρμοδίως το θέμα.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει