Στα 391,32 ευρώ ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

264

Στα 50,27 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.160,91 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2018 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός ανήλθαν στα 23,66 ευρώ και στα 391,32 ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία απασχόλησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τον Δεκέμβριο του 2018, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 256.475 κοινές επιχειρήσεις και 14.257 από οικοδομοτεχνικά έργα.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 2.103.806, εκ των οποίων 2.065.553 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 38.253 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,75% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,92% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,67%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,20%.

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 39,88 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 45,77 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 39,77 έτη (μέση ηλικία ανδρών 40,38 και γυναικών 39,09).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,44% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 22,30% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,89% είναι έως 39 ετών και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 5,68% και 27,24%.

Επίσης, 70,28% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 70,42% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 62,76%.

Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 19,48% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 19,21% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 34,30%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 4ο τρίμηνο του 2018 είναι:

– 12,40% του εργατικού δυναμικού κάτω των 29 ετών.

– 37,67% κάτω των 39 ετών.

– 64,59% από 25 έως 49 ετών.

– 29,64% από 50 έως 64 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 90,26% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 1,50% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,24% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 90,97% έχουν υπηκοότητα ελληνική, 1,49% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,54% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 52,16%, 2,24% και 45,60%.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51,74% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 52,92% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 11,27% και του Μπαγκλαντές με 5,39%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,50% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 7,64% και ρουμάνικης με 7,12%.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει