Η ένταξη της Κρήτης στο Mεταφορικό Iσοδύναμο και κάποιες πρώτες διαπιστώσεις

399
Ο κ. Μανώλης Αλιφιεράκης

Πριν από μερικές ημέρες η κυβέρνηση αποφάσισε την οριστική ένταξη της Κρήτης στις ευνοϊκές διατάξεις του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη επισφραγίστηκε με τη σχετική τροπολογία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που ψηφίσθηκε και έγινε αποδεκτή η κατ’ εξαίρεση ρύθμιση, προκειμένου να χορηγείται Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους όπως λέγεται σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Πλέον από την 1η Ιουλίου οι πολύ μικρές, μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες κρητικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, το εμπόριο, τη βιομηχανία, την εστίαση, τον τουρισμό αλλά και την ανακύκλωση θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξη στο μέτρο.

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου εντάσσεται στα μέτρα νησιωτικής πολιτικής που είναι αναγκαία για την κοινωνική και οικονομική συνοχή.  Η πιλοτική  εφαρμογή του μέτρου δεν συμπεριέλαβε την Κρήτη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το νησί μας σχεδόν μονίμως στο παρελθόν έχει εξαιρεθεί από τις πολιτικές ειδικής μεταχείρισης και δεν αντιμετωπίζεται ως νησί, αλλά εντάσσεται στις διατάξεις της ηπειρωτικής χώρας, όπως και στα άλλα πλαίσια στερούμενο ουσιαστικών μέτρων άρσης των φυσικών μειονεξιών των νησιών. Τα Επιμελητήρια του νησιού, η Περιφέρεια Κρήτης αλλά και άλλοι φορείς και ενδιαφερόμενοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες προκειμένου η Κρήτη να μπει μέσα στα νησιά εφαρμογής.

Η πρότασή μας  στηρίχθηκε στο επιχείρημα ότι και στην Κρήτη πρέπει να εξισωθεί η κύρια αιτία της αύξησης των τιμών- το υψηλότερο κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, σε σχέση με τη χερσαία- που καλείται ο επιχειρηματίας (και κατά συνέπεια ο καταναλωτής) να πληρώνει για τα προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα και μια από τις στοιχειώδεις αιτίες που εμποδίζουν τα τοπικά προϊόντα από το να είναι ανταγωνιστικά σε μεγαλύτερες αγορές.

Με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και μετά από κοινή απόφαση τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης αναθέσαμε μελέτη σε ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) στην Κρήτη.

Η μελέτη αυτή είχε ως γενικό στόχο τον εντοπισμό των κλάδων και των επιχειρήσεων της Κρήτης, που είναι ζωτικής σημασίας για τη νησιώτικη οικονομία και αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας έναντι των επιχειρήσεων του ηπειρωτικού χώρου λόγω υψηλότερου μεταφορικού κόστους. Επίσης διερευνήθηκε η αναγκαία επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ένταξης της Κρήτης στο καθεστώς ενισχύσεων του μεταφορικού κόστους θαλασσίων μεταφορών για τις επιχειρήσεις του νησιού, σχετικά με το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Η μελέτη παρουσιάζει και αναλύει το παραγωγικό σύστημα της Κρήτης, τις βασικές αδυναμίες και μειονεκτήματα που δημιουργεί η νησιωτικότητα στην ανταγωνιστικότητα των κρητικών επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως εκείνων με εξαγωγικό προσανατολισμό και αξιοσημείωτη συμβολή στο περιφερειακό και εθνικό ΑΕΠ.

Από τις αρχές του Ιούλη λοιπόν μία σειρά από προϊόντα και ΜΜΕ επιχειρήσεις της Κρήτης, που ασχολούνται με την παραγωγή, το εμπόριο, τη βιομηχανία, την εστίαση, τον τουρισμό αλλά και την ανακύκλωση, θα είναι επιλέξιμα για το μέτρο της μεταφοράς προϊόντων από και προ το νησί της Κρήτης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μόλις ανοίξει η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά που αποδεικνύουν τα έξοδά τους για τη μεταφορά από και προς το νησί, αγαθών και υλικών για χρηματοδότηση.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των επιχειρήσεων, μετά την οριστικοποίηση υποβολής από κάθε επιχείρηση, και τον τυπικό έλεγχο από τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

Είναι σίγουρα ένα μεγάλο, αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πρόκειται για ένα μέτρο που αποτελεί πάγιο αίτημα της Επιμελητηριακής Κοινότητας προς την Πολιτεία τα τελευταία χρόνια, γιατί στηρίζει ουσιαστικά τη δραστηριότητα των νησιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό και στο εμπόριο, αλλά και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα ενώ αναμένεται να τονώσει τη ρευστότητα σε μια δύσκολη περίοδο.

Είμαι βέβαιος πως οι επιχειρηματίες του νησιού μας θα ανταποκριθούν και θα συμμετάσχουν στην πρόσκληση ενώ το μέτρο αυτό θα τους βοηθήσει όπως βοηθά εδώ και καιρό τους επιχειρηματίες των άλλων νησιών, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κρήτη.

*Ο Μανόλης Αλιφιεράκης είναι υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει