Οι παράπλευρες απώλειες των πρωτογενών πλεονασμάτων

827

Η χώρα μας έχει δεσμευτεί με την ανακοίνωση του Eurogroup στις 15/06/2017 για πρωτογενή πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και μετά σε 2% από το 2023 έως το 2060. Αυτό πρακτικά σημαίνει μονιμοποίηση της λιτότητας, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με την παγκόσμια οικονομική εμπειρία καθώς καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν διατήρησε πρωτογενή πλεόνασμα πάνω από 1,9% ούτε για μια δεκαετία.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, πέραν της συνέχισης της υψηλής φορολόγησης σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνεχιστεί και η συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών, σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου τομέα της υγείας.

Παρά τις ηρωικές προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού που έχει παραμείνει στην Ελλάδα, το σύστημα υγείας της χώρας μας δρα δυσκίνητα λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού στελέχωσης, των πρωτοφανών ελλείψεων σε αναλώσιμα και ιατρικό εξοπλισμό και των ανεπαρκών υποδομών, με αποτέλεσμα συμπολίτες μας σε ανάγκη για περίθαλψη και νοσηλεία να βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα στον τομέα της υγείας αποτελούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Οι ΜΕΘ στη χώρα μας αντανακλούν το μέγεθος της συρρίκνωσης των δαπανών στην υγεία. Για παράδειγμα, τα δημόσια νοσοκομεία της Π.Ε. Ηρακλείου διαθέτουν μόλις 20 κλίνες (12 το ΠΑΓΝΗ και 8 το Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο) για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μιας περιοχής με πληθυσμό πάνω από 300.000 κατοίκων και με εκατομμύρια επισκεπτών ετησίως.

Η έλλειψη κλινών σε συνδυασμό με τη μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού λόγω της περικοπής των δημοσίων δαπανών για την υγεία, έχει ως συνέπεια από το 2010 και μετά αρκετοί συμπολίτες μας να μην καταφέρουν να κρατηθούν στη ζωή λόγω της έλλειψης κλινών ΜΕΘ.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η πληρότητα των κρεβατιών ΜΕΘ από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών την 10/6/2019 μέχρι και σήμερα, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ξεπερνάει το 100% (πηγή: www.hc-crete.gr), ενώ πολλές μέρες δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι ούτε στο ΠΑΓΝΗ.

Αυτό σημαίνει, ότι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας ΜΕΘ αναγκάζονται να μεταφερθούν σε άλλο νοσοκομείο από αυτό που νοσηλεύονται (πολλές φορές εκτός Π.Ε. Ηρακλείου), γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς η μεταφορά αυτών των ασθενών και η μη άμεση νοσηλεία τους σε κρεβάτι της ΜΕΘ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωσή τους.

Η έλλειψη κλινών ΜΕΘ ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό την τελευταία θέση που κατέχει η χώρα μας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς πολλές φορές δεν μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία της δωρεάς συμπαγών οργάνων λόγω της έλλειψης κλινών ΜΕΘ αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.

Συνεπώς, όσο συνεχίζεται η εφαρμοζόμενη πολιτική της λιτότητας με στόχο τα πρωτογενή πλεονάσματα για την αποπληρωμή ενός μη βιώσιμου χρέους, θα αυξάνεται διαρκώς και ο αριθμός των αθώων θυμάτων.  Η άμεση αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους κρίνεται επιτακτική για την ομαλή λειτουργία της χώρας.

Προτείνεται η άμεση διασύνδεση του ύψους του συνολικού χρέους (κεφάλαιο και τόκοι) και των ετήσιων αποπληρωμών (χωρίς επιμήκυνση), με το ύψος και τον ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία με στόχο μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέων κλινών ΜΕΘ και την επαναλειτουργία όσων έκλεισαν τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

*Ο Σπυρίδων Μαραγκάκης είναι οικονομολόγος – σύμβουλος επιχειρήσεων και υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου – ΜέΡΑ 25.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει