Στα Λιοντάρια οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα

232

Η  Ομάδα Άμεσου Διαλόγου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα θα βρίσκεται  στα Λιοντάρια    έως το Σάββατο 15 Ιουνίου από  10:00 – 14:00, για να ενημερώσει για το έργο και τις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και για τους τρόπους οικονομικής υποστήριξης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων.

Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν δέχονται χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζονται αποκλειστικά σε ιδιωτικές δωρεές.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει