ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Ακόμη περιμένουν να μπουν στην… προκήρυξη

1,386

Βρίσκονται ένα βήμα από την πηγή αλλά τα χέρια τους είναι δεμένα, νερό δεν μπορούν να πιουν! Ο λόγος για τους απόφοιτους σχολών εξωτερικού που επί χρόνια διδάσκουν σε σχολεία της χώρας αλλά, όπως καταγγέλλουν, αποκλείονται από την προκήρυξη που αφορά στους διορισμούς της ειδικής αγωγής.

Εκπαιδευτικοί και από το Ηράκλειο υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία και το τελευταίο διάστημα προσπαθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με συναδέλφους τους από όλη τη χώρα προκειμένου να πιέσουν το Υπουργείο Παιδείας ούτως ώστε να έχουν μία δίκαιη μεταχείριση σε σχέση με αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ. Άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην ειδική αγωγή, που ως αναπληρωτές διένυαν χιλιόμετρα και μίλια για να είναι παρόντες στην υπηρεσία επικοινώνησαν με την «Π». Έχουν επιχειρήσει να έρθουν σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας αλλά δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει απάντηση στις επιστολές τους.

Στη διάθεση του Υπουργείου υπάρχουν έγγραφα, αντίγραφα πτυχίων και διαμαρτυρίες, μέχρι σήμερα, όμως, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.

Ο χρόνος στην κλεψύδρα τελειώνει και οι εκπαιδευτικοί φοβούνται πως όσα έζησαν τα τελευταία χρόνια στα θρανία, οι δυσκολίες αλλά και οι όμορφες στιγμές, θα είναι μάταια.

Zουν έναν σουρεαλισμό

Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο, που έχει τίτλο «Ο σουρεαλισμός των νόμων για την εκπαίδευση ή ποιος έχει μεταπτυχιακό» αναφέρουν πως «είμαστε απόφοιτοι σχολών εξωτερικού (Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής, Γεωπονικού, Πολιτικών Μηχανικών, Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Σχολών Καλών Τεχνών (Εικαστικών Τμημάτων), των οποίων τα πτυχία έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα με τα ελληνικά από το ΔΙΚΑΤΣΑ (μετέπειτα ΔΟΑΤΑΠ) με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Βάσει αυτών των ισοτιμιών και αντιστοιχίσεων πολλοί από εμάς εργαζόμαστε στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές αλλά και ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Δομές μη τυπικής εκπαίδευσης ΔΙΕΚ /ΣΔΕ).

Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε για ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που προέκυψε πρόσφατα και θέτει σε κίνδυνο τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Στην προκήρυξη 3Α / 2019 «Προκήρυξη Εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής αλλά και σε αυτή της γενικής που αναμένεται για μόνιμο διορισμό οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων ελληνικών Πανεπιστημίων μοριοδοτούνται με 20 μόρια λόγω του integrated master που τους αποδόθηκε με αναδρομική ισχύ (σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017).

Όμως δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αντίστοιχα πτυχία εξωτερικού, καθώς ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΑΤΑΠ) δεν μπορεί να αλλάξει την πράξη ισοτιμίας/ αντιστοιχίας με βάση τον νόμο 3328/2005 και να αναγνωρίσει το integrated master χωρίς να υπάρχει καινούργιος νόμος ή Υπουργική Απόφαση.

Με λίγα λόγια οι πτυχιούχοι του εξωτερικού ενώ έχουν την πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας (αναγνώριση) από το ΔΟΑΤΑΠ χάνουν τα 20 μόρια (που αντιστοιχούν σε 2.5 χρόνια προυπηρεσίας) ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους για μόνιμο διορισμό. Αυτό γιατί στην προκήρυξη δεν περιλαμβάνονται αυτές οι πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στα πτυχία που δικαιούνται integrated master.

Επιπλέον δεν υπάρχει Υπουργική Απόφαση που να υποχρεώνει το ΔΟΑΤΑΠ έτσι ώστε ο φορέας αυτός να εκδώσει καινούργιες πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στις οποίες να αναφέρεται το integrated master και ο ΑΣΕΠ να μπορεί να το μοριοδοτήσει».

Αφού εκφράζουν το παράπονό τους ότι στερούνται το δικαίωμα της εργασίας για τα  τρία επόμενα σχολικά έτη αφού ο πίνακας αναπληρωτών και διορισμού θα κλειδώσει μετά τη λήξη των προκηρύξεων τόσο της γενικής όσο και της ειδικής, αναφέρουν πως «η απόφαση αυτή απαξιώνει και τον ίδιο τον θεσμό του μεταπτυχιακού καθώς οι απόφοιτοι εξωτερικού που έχουν μεταπτυχιακό εξισώνονται με τους απόφοιτους των προπτυχιακών τμημάτων.

Δηλαδή ο απόφοιτος εξωτερικού που έχει μεταπτυχιακό τίτλο και προπτυχιακό ισότιμο και αντίστοιχο με το ελληνικό παίρνει ακριβώς τα ίδια μόρια με έναν απλό απόφοιτο ελληνικού πανεπιστημίου».

Η επιστολή καταλήγει ως εξής: «Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ίδιους τους νόμους σχετικά με την ισοτιμία / αντιστοιχία των πτυχίων εξωτερικού. Ζητάμε την εφαρμογή του νόμου σε συνθήκες δίκαιες για όλους καθώς η συγκεκριμένη απόφαση απαξιώνει τους νόμους για τις αντιστοιχίες των πτυχίων εξωτερικού με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει