Η Αποκεντρωμένη “κόβει” τους διμηνίτες στη Γόρτυνα

281

«Φρένο» στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας να προχωρήσει στη  δίμηνη πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες του Δήμου, βάζει με απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Όπως προκύπτει το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση της δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση του προσωπικού του Δήμου χωρίς όμως να εξασφαλίσει την απαιτούμενη έγκριση της πλειοψηφίας του Σώματος όπως ορίζει ο νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχώρησε στην ακύρωση της επίμαχης απόφασης.

Ειδικότερα όπως εξηγεί, «κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα είκοσι δύο μέλη από το σύνολο των είκοσι εφτά μελών αυτού, εκ των οποίων εννέα μειοψήφησαν κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης, με συνέπεια να μην εξασφαλίζεται η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτείται βάσει των διατάξεων των προαναφερόμενων νομοθετικών διατάξεων».

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Γόρτυνας έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της απόφασης μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, που εδρεύει στη Λ. Ικάρου και  Στ. Σπανάκη 2. Σε αντίθεση περίπτωση το όλο θέμα θα πρέπει να τεθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά όμως την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας που θα πρέπει να τελειώσει προκειμένου να μπορέσει να συγκληθεί εκ νέου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει