Προγραμματική σύμβαση κατά του βακτηρίου Xylella Fastidiosa

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

991

Θωρακίζεται ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του εξαιρετικά επικίνδυνου Xylella fastidiosa μέσα από μια προγραμματική σύμβαση που πρόκειται να υπογράψει το επόμενο διάστημα με τη Σχολή Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση του φυτοπαθογόνου καραντίνας».

Όπως είναι γνωστό, η Xylella fastidiosa είναι ένα φυτοπαθογόνο βακτήριο καραντίνας, με μεγάλο εύρος ξενιστών όπως: ελιά, αμπέλι, πυρηνόκαρπα (αμυγδαλιά, κερασιά, δαμασκηνιά κ.ά), εσπεριδοειδή, καλλωπιστικά και δασικά δένδρα, θάμνοι και φυτά, όπως και πολλά ενδημικά φυτά της μεσογειακής ζώνης (βελανιδιές, μουριά, μυρτιά, πολύγαλα, πικροδάφνη, σπάρτο, δενδρολίβανο κ.ά.).

Το παθογόνο δεν έχει καταγραφεί στη χώρα μας ενώ προκαλεί σημαντικές ασθένειες σε πολλές περιοχές του κόσμου ανάλογα με το φυτό ξενιστή (έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 360 ξενιστές) και το οικοσύστημα. Η X. fastidiosa (Xf) βρέθηκε πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2013 σε ελαιώνες και πολλά άλλα είδη φυτών στη Ν. Ιταλία (Απουλία).

Το βακτήριο μολύνει αποικίζοντας δύο διακριτά ενδιαιτήματα, τα αγγεία των φυτών και το εμπρόσθιο έντερο εντόμων (τζιτζικάκια), τα οποία σιτίζονται από το χυμό στα αγγεία των φυτών. Κινούμενο ανοδικά και καθοδικά στα αγγεία, περιορίζει ή εμποδίζει την ομαλή διακίνηση του νερού και των θρεπτικών συστατικών στο φυτό.

Προκαλεί ποικίλα συμπτώματα. Στα ελαιόδεντρα αλλά και σε άλλα φυτά έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα χλώρωσης, περικαύματος και καψαλίσματος των φύλλων, νέκρωση κορυφών κλαδίσκων, κλάδων και ολόκληρου του δένδρου. Πολλά φυτά μπορεί να είναι μολυσμένα χωρίς να εκδηλώνουν συμπτώματα και αποτελούν «δεξαμενές» μολύσματος.

Νίκος Φακουρέλης
O Νίκος Φακουρέλης

Όπως τονίζει ο πολιτικός προϊστάμενος Πρασίνου κ. Νίκος Φακουρέλης, «η Κρήτη ανήκει στις ιδιαίτερα απειλούμενες περιοχές της Ευρώπης. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, οι καλλιέργειες των φυτών-ξενιστών είναι εκτεταμένες (οπωροφόρα και καλλωπιστικά δένδρα, και θάμνοι φυτά του οικοσυστήματός).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου συμβάλλοντας ως αρωγός στην προστασία της αγροτικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της αγροτικής οικονομίας, θα προχωρήσει στην υλοποίηση της δράσης με τίτλο “Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Γεωπονικής Σχολής του ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο Εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση του φυτοπαθογόνου καραντίνας Xylella fastidiosa σε φυτά του Δήμου Ηρακλείου”».

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι o έλεγχος, για την παρουσία του Xf, του φυτικού και φυτωριακού υλικού που παράγει σε ίδιες εγκαταστάσεις ή εισάγει από άλλες περιοχές της ΕΕ στο πλαίσιο νέων φυτεύσεων στο Δήμο, αλλά και για να ελέγξει ήδη εγκατεστημένα φυτά στην πόλη του Ηρακλείου.

Για τον σκοπό αυτό θα γίνει διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων με σκοπό την ανίχνευση του φυτοπαθογόνου βακτηρίου καραντίνας Xf σε τουλάχιστον 250 φυτικά δείγματα κατά τη διάρκεια 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει