Τρεις υποψήφιοι διευθυντές στο νέο Ινστιτούτο

942

Με τρεις διεκδικητές, συνεχίζεται η κούρσα για την ανάδειξη του πρώτου διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στα Χανιά. Το ΙΠΕ αποτελεί μία συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Υποψήφιοι για τη θέση είναι ο καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Νικόλαος Πασαδάκης, ο κ. Πασχάλης Αλεξανδρίδης, από το  Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο, στη Νέα Υόρκη, και ο κ. Mohamed Riahi, από το Τμήμα Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Khalifa στο Abu Dhabi.

Υποβολή δικαιολογητικών

Υποψήφια μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καλεί το Υπουργείο Παιδείας για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των  αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Αναλυτικά, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 67327/Ε4/30-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4) πρόσκληση, καλούνται τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) αντίστοιχα. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

Αναπληρωτής ο Ζερβάκης

Τους αναπληρωτές περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, όταν αυτοί  δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, όρισε, με απόφαση που υπέγραψε, ο υπουργός Παιδείας, κ. Κώστας Γαβρόγλου. Αναπληρωτής του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης είναι ο κ.   Ζερβάκης Στυλιανός, διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει