Τα κρίσιμα σημεία της ποιότητας και παραγωγής του ελαιολάδου

ΑΠΟ ΤΗΝ PROACTIVE

351

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο οργανοληπτικής αξιολόγησης και κρίσιμων σημείων ποιότητας ελαιολάδου, την Παρασκευή 19/04/2019, στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό και τη διοργάνωση της Proactive – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την κα Γερμανάκη Ελευθερία, Panel Supervisor, υπεύθυνη του Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου Α.Σ. Ρεθύμνου.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των εμπλεκομένων με την οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου, μέσω διαδραστικής διαδικασίας, αλλά και η ενημέρωση τους σχετικά με τα κρίσιμα σημεία ποιότητας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ορθές πρακτικές/διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, από το χωράφι μέχρι και την αποθήκευση του ελαιολάδου, προκειμένου το ελαιόλαδο να πληροί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση και οσμή), τα οποία θα συμβάλλουν ώστε το ελαιόλαδο  «ο υγρός χρυσός» να εισπράξει την υπεραξία που του αναλογεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο στηριζόμενοι στην ποιότητα το ελαιόλαδο μας θα μπορέσει να αντιμετωπίσει επάξια τον ανταγωνισμό των ελαιολάδων των άλλων χωρών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει