Η νέα ανακάλυψη της ομάδας του ΙΤΕ

386

Το γραφένιο είναι το θέμα της νέας ανακάλυψης που έγινε αποκλειστικά από την ερευνητική Ομάδα του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ στην Πάτρα με επικεφαλής τον καθηγητή Κώστα Γαλιώτη και δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό NATURE.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει μωσαϊκό μοτίβο στην επιφάνεια του γραφενίου, σε θερμοκρασία δωματίου. Η σημαντικότητα της επιτυχίας αυτής έγκειται στη δυνατότητα αξιοποίησης των χαρακτηριστικών ψηφίδων του μοτίβου αυτού,  ως κανάλια παγίδευσης ή μεταφοράς υγρών στον χώρο μεταξύ γραφενίου και πολυμερικού υποστρώματος, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο ευρύτατων εφαρμογών στον τομέα των νανο-ρευστών, στην τεχνολογία των αισθητήρων και σε φωτοηλεκτρικές εφαρμογές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει