Κι όμως, οι Κρητικοί έχουνεπιχειρηματικό δαιμόνιο!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ

542

Τελικά, οι Έλληνες, και ιδιαίτερα οι Κρητικοί έχουν επιχειρηματικό δαιμόνιο! Επιχειρηματίες από τη χώρα μας, πολλοί εκ των οποίων από το νησί μας, συμμετέχουν και καταφέρνουν να ξεχωρίζουν στο ευρωπαϊκό̈  πρόγραμμα ανταλλαγή́ς για επιχειρηματίες με τίτλο «Erasmus: νέοι επιχειρηματίες» που φέτος κλείνει δέκα χρόνια λειτουργίας.

Ο διευθυντής του ΕΤΕΠ-Κ, κ. Αρτέμης Σαϊτάκης

Ενδιάμεσος φορέας είναι και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.  Ο διευθυντής του ΕΤΕΠ-Κ, κ. Αρτέμης Σαϊτάκης, εξηγεί πως από το 2009 μέχρι σήμερα περίπου 60 νέοι επιχειρηματίες έχουν υποστηριχθεί από το Πάρκο για μετακίνηση σε άλλη χώρα της Ευρώ́πης ενώ́ περί́που 30 επιχειρηματί́ες υποδοχή́ς στην Ελλά́δα υποστηρίχθηκαν για να δεχθούν νέ́ους επιχειρηματίες από ά́λλες χώρες.

Σημειώνεται πως στις 18 Μαρτίου, οπότε έγινε η συνάντηση των μελών του δικτύου στις Βρυξέλλες, επιλέχθηκαν ο Νέος Επιχειρηματίας (ΝΕ) και ο Επιχειρηματίας Υποδοχής (ΗΕ ) της 10ετίας. Επιχειρηματίας Υποδοχής της 10ετίας εκλέχηκε ο κ. Γιάννης Πολυχρονάκης από το Ρέθυμνο, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η κ. Μαρία Βλάχου από την Κόρινθο, που ήταν η πρώτη Επιχειρηματίας Υποδοχής που είχε το ΕΤΕΠ-Κ στην αρχή του προγράμματος, το διάστημα 2009-2010.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες  (Young Entrepreneurs) για μετακί́νηση σε άλλη χώ́ρα, για διάστημα από έναν ως έξι μή́νες,  δί́πλα σε Ώριμους Επιχειρηματίες Υποδοχή́ς (Host Entrepreneurs).

Σημειώνεται πως από τον Απρίλιο του 2018 υλοποείται το Erasmus Young Entrepreneurs Global, που υποστηρίζει μετακίνηση από έναν ως τρεις μήνες σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Σιγκαπού́ρη.

Το επιχειρείν εδώ και… εκεί

Νέοι επιχειρηματίες από την Κρήτη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα περιγράφουν στην «Π» την εμπειρία τους.

Η κ. Δήμητρα Χατζηανδρέου

Η κ. Δήμητρα Χατζηανδρέου είναι αρχιτέκτονας και μετακινήθηκε στην Ιταλία. Η ίδια αναφέρει πως «η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs λειτούργησε σαν σημείο τομής στην επαγγελματική μου πορεία. Παρά το γεγονός ότι η επαφή με μία αντίστοιχη επιχείρηση στο εξωτερικό δεν ήταν πρωτόγνωρη, η σκοπιά του συνάδελφου επιχειρηματία έδωσε διαφορετική διάσταση στην επαγγελματική μας αλληλεπίδραση». Η επιχείρηση στην οποία φιλοξενήθηκε ήταν πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να στεγάζεται σε έναν χώρο co-working (συνεργατικό), όπου και είχαν την έδρα τους άλλοι πέντε επιχειρηματίες του χώρου. «Αυτή η δομή στέγασης μιας μικρής επιχείρησης σε αντίθεση με την πιο απομονωμένη, εδώ στο Ηράκλειο, δημιουργούσε ένα κλίμα συλλογικότητας που αυθόρμητα γέννησε ομαδικές δράσης και πρωτοβουλίες», περιγράφει. Ο χώρος λειτουργούσε σαν χώρος συνάντησης, προώθησης ιδεών και διαφήμισης, μέσω των δραστηριοτήτων που οργανώνονταν.

Όσο αφορά το είδος και τον τρόπο διεκπεραίωσης των πρότζεκτ, υπήρχαν μεγάλες ομοιότητες σε σχέση με την Ελλάδα, αφού η Ιταλία βρίσκεται σε οικονομική ύφεση αυτήν την περίοδο και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν έχουν, ούτε εκεί, εκσυγχρονιστεί.

«Αν θα υιοθετούσα κάτι από τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης που με φιλοξένησε, αυτό θα ήταν η συλλογικότητα και οι εικαστικές και κοινωνικές δράσεις που αυτή ενέπνεε. Παρόλα αυτά, στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η Κρήτη αυτήν την εποχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού, ενώ το κύριο σχεδιαστικό αντικείμενο της εκεί επιχείρησης ήταν η ανακαίνιση εσωτερικών χώρων κατοικίας» τονίζει.

Ο κ. Στέλιος Αρχοντάκης

, βιολόγος, μετακινήθηκε στην Ισπανία και αναφέρει πως η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη της BioCoS.

«Μας βοήθησε να αποκτήσουμε ουσιαστική εμπειρία στο πώς λειτουργεί μια εταιρεία τόσο στο κομμάτι ανάπτυξης τεχνολογίας αλλά και στη διαχείριση. Επίσης, μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με την εταιρεία που επισκέφτηκα, Sequentia Biotech, με την οποία έχουμε κοινούς στόχους» εξηγεί. Αναφέρει πως «σαφώς υπάρχουν διαφορές στο πλαίσιο λειτουργίας νέων εταιρειών ανάμεσα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Συγκεκριμένα, στην Ισπανία, η αλληλεπίδραση εταιρειών με ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς είναι εμφανής και επιτρέπει τη μεταφορά της έρευνας στην αγορά.

«Η δυνατότητα σύμπλευσης και συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών φορέων-πανεπιστημίων με νεοφυείς επιχειρήσεις θα συνιστούσε μια αμοιβαίως επωφελή ενέργεια, με στόχο την καινοτόμo ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες, τόσο σε ερευνητικό δυναμικό με υψηλό  γνωστικό επίπεδο, όσο και σε επιχειρηματικό. Η αξιοποίηση των παραπάνω μπορεί να αποτελέσει σημαντικό έναυσμα για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού» αναφέρει.

Η κ. Βασιλεία- Διονυσία Ραψομανίκη

Η κ. Βασιλεία- Διονυσία Ραψομανίκη, αρχιτέκτονας, αναφέρει πως της δόθηκε η δυνατότητα μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες να εργαστεί σε μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο στο Eindhoven της Ολλανδίας. «Οι εμπειρίες που αποκόμισα θα με ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας στον κλάδο της αρχιτεκτονικής. Με τρεις λέξεις θα κωδικοποιούσα την φιλοσοφία των ολλανδικών επιχειρήσεων, “προϊόν, άνθρωποι, στρατηγική”, αναφέρει. Εξηγεί πως οι άνθρωποι είναι το υπ΄αριθμόν “1” περιουσιακό στοιχείο κάθε σύγχρονης επιχείρησης, η δέσμευσή του στην υλοποίηση των  οραμάτων  της εταιρείας μεγιστοποιεί την προστιθέμενη αξία της κάθε επιχείρησης. Χρειάζονται καλά μελετημένα προϊόντα – υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας  που καλύπτουν σύνθετες ανάγκες πελατών και δικαιολογούν υψηλές τιμές άρα και υψηλή κερδοφορία. Όσο αφορά στη στρατηγική, απαιτείται οραματική και πλήρως αποσαφηνισμένη  σε όλη την ιεραρχία στρατηγική-τακτικές, όπου ο κάθε εργαζόμενος μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης συμβάλλει στην υλοποίησή της και επομένως στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

«Φυσικά όλα αυτά με ένα σοβαρό κράτος φίλα προσκείμενο στις επιχειρήσεις, εξού και η μηδενική ανεργία, αλλά και ιδιαίτερα αυστηρό  σε πρακτικές  μη υγιούς ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερα στενάχωρο το γεγονός ότι συνάντησα πολλά ελληνικά φωτεινά μυαλά, αυτοεξόριστα – διωγμένα, από τη χώρα μας, να συνδράμουν γενναιόδωρα  το ολλανδικό ΑΕΠ.

Στην Ελλάδα μας πλουσιοπάροχα  προικισμένη με  κορυφαία μυαλά, ήλιο, θάλασσα, μοναδικά γεωργικά προϊόντα, τεράστιο ορυκτό πλούτο, η φιλοσοφία του “προϊόν, άνθρωποι, στρατηγική”, σε συνδυασμό με  μετατροπή του κρατικού μηχανισμού από εχθρό σε υποστηρικτή της  υγιούς επιχειρηματικότητας μπορεί και πρέπει να μας κάνει παγκόσμια οικονομική δύναμη, τονίζει.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει