Έτσι θα γίνει το καταδυτικό πάρκο στον Μονοναύτη

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

5,760
καταδυτικό πάρκο
Το πάρκο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη θαλάσσια πανίδα στην περιοχή

Ομόφωνα εγκρίθηκαν χθες από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του «Καταδυτικού Πάρκου στη θαλάσσια περιοχή Μονοναύτη Δήμου Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου» με φορέα υλοποίησης του έργου την εταιρεία «Καταδυτικά Πάρκα Κρήτης».

Για το έργο ήδη έχουν γνωμοδοτήσει θετικά προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εκτός από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου και η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Έτσι θα γίνει το καταδυτικό στον Μονοναύτη
Η χωροθέτηση του πάρκου

Αναφέρεται βέβαια, ότι η χθεσινή έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, αποτελεί μεν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ωστόσο υπάρχουν αρκετά διαδικαστικά ζητήματα προς διευθέτηση, έως ότου αρχίσει η κατασκευή του πάρκου.

Παρ’ όλα αυτά, οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων θεωρούνται αρκετά σημαντικές, αφού μέσω αυτών, ουσιαστικά χωροθετείται και επίσημα το πάρκο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αντίστοιχες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων οφείλουν ακόμα να δώσουν το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Οικονομικών, η Εφορεία Σπηλαιολογίας και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μέσω του Υπουργείου Τουρισμού.

Το έργο, που εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης καταδυτικών πάρκων, σε νομό Ηρακλείου, Χανίων, αλλά και Λασιθίου, αναμένεται να δώσει πολύ μεγάλη ώθηση σε ένα νέο είδος ποιοτικού τουρισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει η Κρήτη, με φανατικούς λάτρεις και επισκέπτες που επιλέγουν να εντάξουν τις καταδυτικές διαδρομές στις διακοπές του, για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό της τουριστικής περιόδου με τη στενή έννοια του όρου.

Έτσι θα γίνει το καταδυτικό στον Μονοναύτη
Οι δύο κύριες καταδυτικές διαδρομές

Η «Π» παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά τη χωροθέτηση του νέου πάρκου, τις δύο διαδρομές, καθώς και τα σημαντικότερα στοιχεία κατασκευής του. Υπενθυμίζεται ότι στο πάρκο θα τοποθετηθούν συνολικά 40 τεχνητά στοιχεία υφάλων, τα οποία θα κατανεμηθούν σε 5 ομάδες των 8 στοιχείων.

Εκτός από τα 40 μεγάλα τεχνητά στοιχεία, πρόκειται να τοποθετηθούν 10 ακόμα μικρότερων διαστάσεων, που θα λειτουργούν ως ορόσημα προσανατολισμού εντός του πάρκου για την κίνηση των δυτών, αλλά και για την προσέλκυση και εγκατάσταση οργανισμών.

το καταδυτικό στον Μονοναύτη
Σπουδαίο θεωρείται για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής το νέο καταδυτικό πάρκο

Τα μεγάλα τεχνητά στοιχεία θα έχουν διάμετρο βάσης από 1,5 έως και 2,5 μέτρα, ενώ το ύψος τους θα κυμαίνεται από 2 έως 2,5 μέτρα, με το βάρος τους να υπολογίζεται από 1,5 έως 2,5 τόνους εκτός νερού.

Οι ύφαλοι αυτοί, εκτός από την ομορφιά που θα προσφέρουν στο πάρκο και τη δυνατότητα για μια όμορφη καταδυτική περιοχή, θα γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταφύγιο για ανώτερους θαλάσσιους οργανισμούς, ενώ το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και θα παρουσιάζει μεγάλο καταδυτικό ενδιαφέρον.

Η κίνηση στο πάρκο θα γίνεται μέσω δύο βασικών διαδρομών και δύο δευτερευουσών συνολικού μήκους 1.450 μέτρων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει