Γυναίκα και τοπική αυτοδιοίκηση

935

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που χαρακτηρίζεται από την άμεση επαφή και επικοινωνία με τον πολίτη. Έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά του και υπό προϋποθέσεις μπορεί και οφείλει να παίξει ουσιαστικό ρολό σε δράσεις και πολιτικές που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο.

Είναι ο χώρος στον οποίο αναδεικνύεται έμπρακτα  η ισότητα των δύο φύλων και η γυναικεία συμμετοχή στα πεπραγμένα του τόπου κρίνεται επιτακτική και αναγκαία. Η γυναίκα του σήμερα λόγω των πολλαπλών ρόλων και των ερεθισμάτων  της μπορεί να συνταιριάζει δράσεις, συμπεριφορές, ανθρώπους και πολιτικές, στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ενισχύσει αποφασιστικά την κοινωνία.

Είναι αναγκαία η παρουσία της θηλυκής ποιότητας στην άσκηση της διοίκησης γιατί τα προβλήματα πάντα είναι σύνθετα. Η γυναικεία αντίληψη για την επίλυση ενός προβλήματος είναι η κοινή συνισταμένη όλων των απόψεων, όλων των αποχρώσεων, γιατί τίποτα δεν είναι μαύρο – άσπρο.

Δε παραγνωρίζω το γεγονός βέβαια ότι υπάρχει αντιστοιχία κοινωνίας και πολιτικής δράσης σε σχέση με τα δύο φύλα, ότι υπάρχει ακόμα κρίση νοοτροπίας και πολιτισμικού επιπέδου. Πιστεύω όμως ότι σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση έργου δεν πρέπει να γίνεται με στεγανά, δηλαδή  ότι οι γυναίκες κάνουν κάτι καλυτέρα από τους άντρες ή το αντίστροφο. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με κριτήριο την πορεία του καθενός, από το έργο που παράγει ή δεν προάγει όταν βρίσκεται σε θέση ευθύνης.

Οι γυναίκες μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε και μας αξίζει. Δε ζητάμε προσφορές «μέσω ποσόστωσης» για να εκλεγούμε. Διεκδικούμε επί ίσοις όροις τη συμμετοχή μας στα κοινά, ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Χρειάζονται βέβαια ψυχικά αποθέματα, χρειάζεται χρόνος και λόγω της διάρθρωσης της σημερινής οικογένειας η συμμετοχή των ανδρών στα κοινά του τόπου καθίσταται ευκολότερη σε σχέση με τις γυναίκες. Επίσης, υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση από συνεργάτες και συνάδελφους και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την πολιτική διαδρομή μιας γυναίκας.

Είναι πολλές φορές , όχι πάντα, που το ανδρικό μοντέλο βλέπει με καχυποψία και σεξισμό τις γυναίκες με πολιτική και κοινωνική ενασχόληση. Είναι όμως θέμα επιλογής το να θέλεις να προσφέρεις στο δημόσιο συμφέρον, είναι στάση ζωής, παρά τις αντιξοότητες και το γεγονός ότι είναι επιβαρυμένη με διπλούς και τριπλούς ρόλους (εργαζομένη-μητέρα-φροντίδα γονέων) που αφαιρούν προϋποθέσεις που θα έδιναν ίσες ευκαιρίες.

Χρειάζεται λοιπόν να επιδεικνύουμε δύναμη, να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να γίνουν όλες εκείνες οι αναγκαίες αλλαγές σε νοοτροπίες και υποδομές που θα βελτιώσουν τη θέση και τη ζωή των γυναικών. Έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει συνδυάζοντας τη γνώση και την ευαισθησία να συμβάλλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίλυση πολλών προβλημάτων, στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων.

Άλλωστε η ολοκλήρωση μιας κοινωνίας έχει ως προαπαιτούμενο τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών, την πολιτισμική αναβάθμιση και τη δημοκρατική συμμετοχή.

 

* Η Μαρία Ξυλούρη-Ξημέρη είναι δημοτική σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες»,  αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου & υποψήφια στην Νέα Δημοτική Παράταξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5. με επικεφαλής τον Γιάννη Κουράκη.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει