Οι νεκροί Ηρακλειώτες που έπεσαν στο καθήκον και υπηρέτησαν στην Ελληνική Χωροφυλακή

(Αρχείο φονευθέντων και εξαφανισθέντων Κρητικών χωροφυλάκων, υπαξιωματικών και αξιωματικών, από Ηράκλειο κατά το χρονικό διάστημα 1912-1930)

682

“ΕΓΩ ΔΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΩΣ ΤΕΘΝΗΚΟΤΗΤΑΣ ΖΗΝ ΦΗΜΙ ΜΑΛΛΟΝ”
(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)

Μετά από χρόνια έρευνας στο αρχείο πεσόντων της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Κρήτης, κατάφερα να ταξινομήσω αυτό όπως εγώ ήθελα ώστε να είναι εύκολη η χρήση του (ταξινόμηση κατά νομό, κατά βαθμούς, κατά αντικείμενο κ.λπ.).

Από την ταξινόμηση αυτή δημοσιεύω σήμερα τους φονευθέντες και εξαφανισθέντες  αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και χωροφύλακες από το Ηράκλειο κατά το χρονικό διάστημα 1912-1930.

Η συμβολή της Χωροφυλακής τόσο στους εθνικούς αγώνες όσο και στην εμπέδωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας ήταν σημαντική και με μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Ψάχνοντας σε τρία αρχεία  βρήκα ονόματα ογδόντα ενός   (81) πεσόντων ανδρών της Χωροφυλακής καταγόμενων από τον νομό Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστημα 1912- 1930.

Βέβαια είμαι σίγουρος ότι ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και ακριβής, πάντως κατέ-βαλα μεγάλη προσπάθεια για την όσο δυνατόν καλύτερη συμπλήρωσή του.

Πιθανόν δε να υπάρχουν λάθη στα ονοματεπώνυμα ή στα ονόματα των χωριών καταγωγής των πεσόντων, λόγω και του ότι δεν γνωρίζω την περιοχή για να κάνω τις σχετικές διορθώσεις όπως έκανα για τους πεσόντες των Χανίων.

 Ο ανθυπομοίραρχος Γεώργιος Ψιλομανουσάκης & ο χωροφύλακας Στυλιανός Σταυράκης

Ειδικότερα στους πεσόντες της παραπάνω περιόδου  σε πολλές  περιπτώσεις στη βιβλιογραφία αναγράφεται ως τόπος καταγωγής η επαρχία (εκ Πεδιάδος, εκ Βιάννου, εκ Μονοφατσίου κ.λπ.), ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναγράφεται αναλυτικά ο τόπος, η ημερομηνία και οι συνθήκες θανάτου των νεκρών, και σε άλλες αναγράφεται γενικά και αόριστα (έπεσε κατά  την εκτέλεση του καθήκοντος, απεβίωσε συνεπεία κακουχιών κ.λπ.).

Τα ονόματα αυτά, ως και τις συνθήκες, τον τόπο και την ημερομηνία θανάτου, δημοσιεύω για να μείνουν αθάνατα και αλησμόνητα στη μνήμη όλων τα ονόματα των προμάχων και ηρώων της πατρίδας, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπέρ αυτής και έπεσαν στο καθήκον.

ΠΕΣΟΝΤΕΣ  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ανθυπομοίραρχος

Ψιλομανουσάκης Γεώργιος εκ Πόμπιας Καινουρίου

Εσφάγη παρά των Τούρκων κατά την υποχώρησιν του Ελληνικού Στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22-8-1922

Ανθυπασπιστής

Περβολαράκης Εμμανουήλ εξ Αγιών Παρασκιών Πεδιάδος

Εξηφανίσθη  κατά την υποχώρηση του Στρατού εκ Μικράς Ασίας

Ενωμοτάρχες

Μαθιουδάκης Πολύβιος

εξ Ηρακλείου Κρήτης

Εν συμπλοκή μετά επικεκηρυγμένων ληστών εις Πορόια Σερρών εφονεύθη την 6-4-1925

Παπαδοκωνσταντάκης

Μιχαήλ εκ Σμαρίου Πεδιάδος

Κατεκρεουργήθη παρά Τούρκων χωρικών κατ’ Αύγουστον του 1922

Υπενωμοτάρχες

Παπαδάκης Ιωάννης

εξ Αμαργιανού Πεδιάδος

Απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών  της υπηρεσίας στη Θράκη το έτος  1921

Φωτάκης Χαρίδημος

εκ Φανερωμένης  Πυργιωτίσσης                                                                Σκοτώθηκε στη Σκόπελο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος την 8-9-1917

Χωροφύλακες

Αμαργιανιτάκης Κων/νος

εκ Πεδιάδος

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μ. Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922

Ανδρεαδάκης Νικόλαος

εκ Μουχτάρο Πεδιάδος

(Ευαγγελισμός)

Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του ατμοπλοίου «Πελοπόννησος» την 2-10-1917

Αγγουριδάκης Εμμανουήλ

εκ Πεδιάδος

Εφονεύθη σε συμπλοκή

με Τούρκους στη Μικρά Ασία το έτος 1920

Αγγουριδάκης Μιχαήλ

εκ Πεδιάδος

Προσβλήθηκε εκ φυματιώσεως λόγω της μεταβατικής υπηρεσίας, απεβίωσεν κατά την 30-6-1922

Ανδριανάκης Εμμανουήλ από Αμαργιανό Πεδιάδος

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας

Αποστολάκης Μιχαήλ

εκ Μεγάλης Βρύσης Δήμου Γόρτυνας (πρώην επ. Μονοφατσίου)

Συλληφθείς αιχμάλωτος εν Μικρά Ασία κατεκρεουργήθη παρά Τσετών  την 4-9-1922

Βασιλάκης Μιχαήλ

εξ Ανωπόλεως Πεδιάδος                                                                    Υπηρετών εις μεταβατικόν

απόσπασμα εν Μυτιλήνη

απεβίωσε την 14-8-1917

Βασιλικογιαννάκης

Εμμανουήλ εκ Κάτω Βιάννου                                                                                           Επνίγη κατά τον τορπιλισμόν του ατμοπλοίου «Πελοπόννησος» την 2-10-1917

Γαλυφιανάκης Δημήτριος

εκ Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος

Εφονεύθη εν Νικομηδεία κατ’ Αύγουστον του 1922

Γιγουρτάκης Μιχαήλ

εκ Κανλί  Καστέλι (Προφήτης Ηλίας) Πεδιάδος                                                                         Εν συμπλοκή μετά Tσετών

εφονεύθη εις Αφιόν Καραχισάρ κατά το έτος 1919

Γουρνιζάκης Εμμανουήλ

εκ Βιάνου

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας την 22-8-1922

Δαμασκηνάκης Χαράλαμπος εκ Μουρνιών Βιάννου

Απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών  της υπηρεσίας την 1-10-1923

Δρακάκης Μιχαήλ

εκ Βαρβάρων Πεδιάδος (Μυρτιά)

Συνεπεία κακουχιών της υπηρεσίας απεβίωσε την 6-6-1920

Δουνδουλάκης Νικόλαος εκ Καινουρίου

Υπέκυψε στις κακουχίες της υπηρεσίας εν Σαρρή Σαμπάν την 5-1-1918

Δουλγεράκης Μιχαήλ του Γεωργίου από Κάτω Βιάννο

Απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών  της υπηρεσίας στο Β’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών το έτος 1918

Εργαζανάκης Ιωάννης

εκ Πεδιάδος

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας

Ζαχαράκης Νικόλαος

εξ Αβδού Πεδιάδος

Εφονεύθη εις Αϊδίνιον παρά Τούρκων χωρικών κατ’

Αύγουστον του έτους 1922

Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ εκ Τεμένους Ηρακλείου

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ  Μικράς Ασίας

Ινιωτάκης Γεώργιος

του Νικολάου εκ Βιάννου

Εφονεύθη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του στο Ηράκλειο  την 2-4-1917

Καμπουράκης Νικόλαος

εξ Επισκοπής Πεδιάδος

Εφονεύθη εις Μπουτσά

Σμύρνης  παρά Τσετών

την 25-8-1922

Καρτσάκης Νικόλαος

εξ  Άνω Βιάννου Ηρακλείου                                                                 Υπηρετών εις μεταβατικόν απόσπασμα κατά των ληστών

Γιαγιάδων

απεβίωσε την 7-1- 1919

Κοτζεδάκης Ιωάννης

από Αρχάνες

Σκοτώθηκε  κατά την υποχώρηση  του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας τον Αύγουστο 1922

Κοκιαδάκης Νικόλαος εκ Μαλεβιζίου

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ  Μικράς Ασίας

Κοκκινάκης Γεώργιος

εκ Πεύκου Βιάννου

Εφονεύθη κατά την έξωση των Βουλγάρων εκ Θεσσαλονίκης την 18-6-1913

Κομποράκης Γεώργιος

εξ Επισκοπής Πεδιάδος

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ  Μικράς Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922

Κορδέλας Στέφανος

από Αθανάτους

Σκοτώθηκε  κατά την υποχώρηση  του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας την 30-8-1922

Κουκάκης Κων/νος εκ Βαρβάρων Πεδιάδος (Μυρτιά)

Συνεπεία κακουχιών υπηρεσίας απεβίωσεν κατά το Δεκέμβριο  1924

Κουκουλάκης Μιχαήλ

εκ Πετροκεφαλίου

Κατά την υποχώρησιν του Στρατού της Μικράς Ασίας εφονεύθη κατά Σεπτέμβριον του 1922

Κουνδουράκης Ιωάννης

εκ Πυργιωτίσσης Ηρακλείου

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας το έτος1922

Κουνενιδάκης Σταύρος

εκ Πεύκου Βιάννου

Συνεπεία κακουχιών υπηρεσίας απεβίωσεν κατά το έτος 1913

Κουτρουμπάκης Χαράλαμπος εξ Άνω Βιάννου                                                                      Εφονεύθη παρά κακοποιών

εις Λουτράκι Κορινθίας

την 24-8-1920

Κτενιαδάκης Ηρακλής

εκ Γαλύφας Πεδιάδος

Εφονεύθη παρ’ Οθωμανών

εν Σμύρνη την 28-8-1922

Λαζανάκης Νικόλαος

εξ Αμπελούζου Καινουρίου                                                                      Εν συμπλοκή μετά Τσετών εφονεύθη κατά το έτος 1919

Μαγουλάκης Ευάγγελος

εκ Βασιλικών Ηρακλείου

Εν συμπλοκή μετά Τσετών

εφονεύθη την 18-10-1921

Μακράκης ή Μανουσάκης Εμμανουήλ

εκ Γερανίου Πεδιάδος

Εφονεύθη κατά την έξωσιν των Βουλγάρων εκ Θεσσαλονίκης την 17-6-1913

Μαθιουδάκης Γεώργιος

από Άγιο Βασίλειο Βιάννου

Εφονεύθη σε συμπλοκή με Τσέτες στο Ανδραμύτιο Μικράς  Ασίας την 4-11- 1920

Μαθιουδάκης Πέτρος

του Γεωργίου

από Αμυρά Βιάννου

Υπέκυψε στις κακουχίες

της υπηρεσίας στην Κεφαλονιά την 23-4-1919

Μανιουδάκης Ιωάννης

εκ Γαλύφας Πεδιάδος

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922

Μαραγκουδάκης Ιωάννης

εκ Τυλίσου Μαλεβιζίου                                                                            Απεβίωσε συνεπεία των  κακουχιών της υπηρεσίας

το έτος 1919

Μαρκόπουλος Στυλιανός από Γαλύφα Πεδιάδος                                                                         Υπηρετών στα μεταβατικά

αποσπάσματα Αμφιλοχίας

υπέκυψε στις κακουχίες

της υπηρεσίας το έτος 1919

Μαρνελάκης Νικόλαος

εκ Θραψανού Πεδιάδος                                                         Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας κατ’ Αύγουστον

του 1922

Μορφουλάκης Κων/νος

εκ Μοχού Πεδιάδος

Απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών  της υπηρεσίας

στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το έτος 1918

Μπαφάκης Εμμανουήλ

εξ Ηρακλείου Κρήτης

Εφονεύθη κατά την έξωσιν

των Βουλγάρων εκ Θεσσαλονίκης την 17-6-1913

Μπριτζολάκης Γεώργιος

εκ Μονοφατσίου

Εν συμπλοκή μετά των ληστών Γιαγιάδων εφονεύθη εις Σάμον την 8-10-1915

Νοδαράκης Πέτρος

εξ Αγίου  Βασιλείου Βιάννου                                                                Εφονεύθη υπό Τούρκων ανταρτών εις Σαράντα  Εκκλησιές κατά την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης τη 28-10-1922

Νταμπακάκης Γεώργιος

εξ  Ηρακλείου

Εφονεύθη κατά την

υποχώρησιν του Στρατού

εκ Μικράς Ασίας

Παπαδάκης Κων/νος

εκ Πεδιάδος

Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσεν την 13-10-1918

Παπαδοκωνσταντάκης     Μιχαήλ από Σμάρι Πεδιάδος

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας

Πατεραντωνάκης Ιωάννης εκ Γδοχίων Βιάννου

Απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών  της Μικρασιατικής εκστρατείας στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Σμύρνης

την 30-7-1920

Περβολαράκης Ματθαίος εξ Αγιών Παρασκιών Πεδιάδος Εξηφανίσθη  κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας

Πετράκης Δημήτριος

εκ Συκολόγου Βιάννου

Έγινε θύμα του καθήκοντος

Πνευματικάκης Χριστόφορος εκ Σκοτεινού Πεδιάδος

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας

Ρουσάκης Φίλιππος

εκ Γαλύφας Πεδιάδος

Εφονεύθη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του στην Αθήνα  το έτος 1918

Σκαρβέλης Μιχαήλ

εξ Ηρακλείου

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22-8- 1922

Σμαργιαννάκης Γεώργιος

εκ Διαβαϊδέ Πεδιάδος

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922

Σμαργιαννάκης Κων/νος

εκ Πεδιάδος

Εφονεύθη εν τη εκτελέσει του καθήκοντός του εις Χαλκίδα την 10-10-1918

Σταματάκης Κων/νος

εξ Αγ. Παρασκιών Πεδιάδος

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας

Σταυράκης Στυλιανός

εκ Κάτω Βάθειας Πεδιάδος

Εφονεύθη παρά κακοποιών εν Πάτραις την 20-5-1920

Σταυρακαντωνάκης Εμμανουήλ εκ Ζωφόρων Πεδιάδος

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22-8-1922

Στιακάκης Νικόλαος

από Γαλύφα Πεδιάδος

Υπηρετών στα μεταβατικά αποσπάσματα Αμφιλοχίας υπέκυψε στις κακουχίες της υπηρεσίας το έτος 1919

Συμιανάκης Νικόλαος

εκ Βαρβάρων Πεδιάδος

(Μυρτιά)

Έγινε θύμα του καθήκοντος

Ταμπακάκης Γεώργιος

από Κράσι

Σκοτώθηκε

κατά την υποχώρηση

του Στρατού εκ Μικράς Ασίας

Τελάκης Εμμανουήλ

εκ Θραψανού

Συνεπεία κακουχιών πολέμου απεβίωσεν την 12-1-1920

Τζωρτζάκης Γεώργιος

εκ Πόμπιας Καινουρίου

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς  Ασίας κατ’ Αύγουστον 1922

Τομαδάκης Γεώργιος

εξ Ηρακλείου

Εφονεύθη εν Μικρά Ασία εις συμπλοκήν μετά Τσετών την 9-8-1921

Τροχαλάκης Γεώργιος

εξ Αγιών  Παρασκιών Πεδιάδος

Εφονεύθη κατά την υποχώρησιν του Στρατού εκ Μικράς Ασίας την 22-8-1922

Τρυπάκης Εμμανουήλ

εκ Χαρασού Πεδιάδος

Σκοτώθηκε στη Σάμο σε συμπλοκή με τους ληστές Γιαγιάδες

Τυράκης Εμμανουήλ

εξ Αυγενικής Ηρακλείου

Εφονεύθη εις σύγκρουσην μετά Τσετών εις τα υψώματα Προύσσης την 31-3-1921

Φαναριωτάκης Μιχαήλ

εκ Πεδιάδος

Έγινε θύμα του καθήκοντος

Φιλιππίδης Νικόλαος

εκ Μοχού Πεδιάδος

Απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών  την 21-10-1919

Φραγκιαδάκης Ιωάννης

εκ Πυργιωτίσσης Ηρακλείου                                                                 Σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία την 20-8-1921

Φραγκιαδάκης Ιωάννης

εκ Πύργου Ηρακλείου

Συλληφθείς παρά Τσετών εσταυρώθη επί δένδρου και εγδάρη ζώων κατ’ Απρίλιον του 1921 εις τα υψώματα Αξαρίου Μικράς Ασίας

Φρουδάκης Κωνσταντίνος

εκ Θραψανού

Εξηφανίσθη κατά την υποχώρησιν του στρατού εκ Μικράς  Ασίας κατ’ Αύγουστον του 1922

Φρουδαράκης Γεώργιος

εκ Μοχού Πεδιάδος

Απεβίωσε συνεπεία των κακουχιών  τον Ιανουάριο 1917

Χαραλαμπάκης Εμμανουήλ εκ Τυμπακίου

Εν συμπλοκή μετά Τσετών

εφονεύθη την 15-3-1921

Χαραλαμπάκης Δημήτριος του Γεωργίου εκ Μονοφατσίου

Τραυματισθείς εν τη εκτελέσει του καθήκοντος υπέκυψε στα τραύματά του την 19-9-1918

Χριασιδάκης Δημήτριος

εκ Καστελλίου Πεδιάδος

Εφονεύθη σε συμπλοκή

με Τσέτες στη Μικρά  Ασία

το έτος 1919

Χρονάκης Αντώνιος

εκ Μοχού Πεδιάδος

Εφονεύθη εν Θεσσαλονίκη παρά κακοποιών εν τη

εκτελέσει του καθήκοντός του.

Σύνολο καταγεγραμμένων πεσόντων (84).

ΑΘΑΝΑΤΟΙ

Υ.Γ. Παρακαλώ τους αναγνώστες του άρθρου μου, εάν έχουν στοιχεία για Ηρακλειώτες πεσόντες στη Χωροφυλακή κατά το χρονικό διάστημα 1912-1930, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατάστασή μου, ή έχουν διαφορετικά στοιχεία ή περαιτέρω πληροφορίες γι’ αυτούς ή φωτογραφίες  να μου τα γνωστοποιήσουν στο τηλ. 6944471858 ή στο email: [email protected]

Τέλος σας γνωρίζω ότι έχω στην κατοχή μου αρκετές φωτογραφίες πεσόντων της Χωροφυλακής από το Ηράκλειο που είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τη  διόρθωση του κειμένου επιμελήθηκε o κ. Ζαχαρίας Νικολακάκης εξ Αβδού Πεδιάδος, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.-Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων-Αρχείο  Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Κρήτης που έχει  ψηφιοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς  χαρακτήρα 2012-2013 “Καταγραφή και ανάδειξη της νεότερης αρχιτεκτονικής και κινητής κληρονομιάς”

2.- Φιοράκης Ιωάννης- Πιτυκάκης Εμμανουήλ -«Ηρώον Χωροφυλακής» Χανιά 1927            3.-Προσωπικό μου αρχείο.

*Ο Μανόλης Σπανουδάκης (Γερακιανά Κισάμου) είναι αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ ε.α.                                                     

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει