Οδικοί χάρτες για την καινοτομία στην τεχνολογία ύδατος

261

Πλήθος τοπικών φορέων συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης για το νέο ευρωπαϊκό έργο που αφορά στους οδικούς χάρτες καινοτομίας στην τεχνολογία ύδατος.

Το διακρατικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των υδάτων μέσω της ενδυνάμωσης του οικοσυστήματος καινοτομίας στην τεχνολογία του νερού. Επιδιώκει τη σύμπραξη επιχειρήσεων, φορέων του δημοσίου και επιστημονικής κοινότητας, για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αναμένεται να επιφέρει η κλιματική αλλαγή μέσω της απειλής των διαθέσιμων πόρων ύδατος.

Από την παρουσίαση του προγράμματος iWaterMap που αφορά στους οδικούς χάρτες καινοτομίας στην τεχνολογία ύδατος.
Στόχος της Περιφέρειας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασιών

Στην ενημερωτική ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, πήραν μέρος συμβάλλοντας σημαντικά με τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις τους εκπρόσωποι από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΓΜΕ, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, τον Δήμο Ρεθύμνου καθώς και από ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ του νησιού.

Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Έφη Κουτεντάκη «εναρμονίζεται με τη σπουδαιότητα που επιδεικνύει η Περιφέρεια στο ζήτημα των υδάτων».

Όπως αναφέρθηκε επίσης, κύριος στόχος της Περιφέρειας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών και  ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων με γνώμονα την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των υδάτων με κύριο μέλημά μας  την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσα από τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει