Επανάσταση στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου από το ΙΤΕ

888
Ο συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης, συνεργαζόμενο μέλος του ΙΒΕ-ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ο συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης, συνεργαζόμενο μέλος του ΙΒΕ-ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μία επανάσταση στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου πραγματοποιεί το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας  που συμμετέχει στο έργο InSilc διάρκειας τριών ετών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 με 5.8 εκατ. €.

Στο έργο συμμετέχουν 12 εταίροι από 10 διαφορετικές χώρες μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, με αξιόλογη και πολύπλευρη εμπειρία η οποία εξασφαλίζει την επιτυχία του έργου.

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια θάνατοι καταγράφονται ετησίως παγκόσμια, σχεδόν το ήμισυ όλων των θανάτων στην Ευρώπη, με κύρια αιτία θνησιμότητας τη στεφανιαία νόσο που προκαλείται από τη δημιουργία αρτηριοσκληρωτικών πλακών στο εσωτερικό των στεφανιαίων αρτηριών.

Τα στεφανιαία εμφυτεύματα (stent) έχουν επιφέρει επανάσταση στη θεραπεία της αρτηριακής νόσου. Το 2011 o παγκόσμιος τζίρος πώλησης στεφανιαίων stent έφτασε σχεδόν τα 7,1 δισ. ευρώ, με πρόβλεψη περίπου 15,2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2024. Παρόλα αυτά, με βάση τα κλινικά αποτελέσματα, το ποσοστό αποτυχίας εμφύτευσης stent είναι μεγαλύτερο από 4% στο σύνολο των διαδικασιών εμφύτευσης.

Η έλευση των βιοαπορροφήσιμων φαρμακοεκλυόντων αγγειακών ικριωμάτων (BVS) έχει αναδειχθεί σε δυνητικά μεγάλη καινοτομία για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου. Στόχος του έργου InSilc είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας κλινικής δοκιμής, η οποία βασίζεται σε υπολογιστικές προσομοιώσεις (Insilco clinical trials) με στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των BVS.

Το InSilc υποστηρίζει τη λήψη γρήγορων και αξιόπιστων αποφάσεων σε διάφορα κλινικά σενάρια. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία και χρήση εικονικών ασθενών, στους οποίους τοποθετείται ένα εικονικό εμφύτευμα BVS, παρέχοντας τη δυνατότητα παρατήρησης και αξιολόγησης της συμπεριφοράς του, προσφέροντας επιπρόσθετη και βαθύτερη κατανόηση από τις κλινικές δοκιμές που διεξάγονται μέχρι στιγμής.

Το InSilc θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των BVS και θα παράσχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες στη βιομηχανία των stent. Επιπλέον θα βοηθήσει τους επεμβατικούς καρδιολόγους να βελτιώσουν τη διαδικασία εμφύτευσης BVS, υποστηρίζοντάς  τους στην κλινική αξιολόγηση και μειώνοντας τις επιπλοκές της μη-βέλτιστης απόδοσης του ικριώματος.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει