Με την κοινή προσπάθειά τους απέδειξαν ότι ο Ηράκλειο είναι μεγάλο!

422

Αφορμή για την αναφορά μου αυτή   δόθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε  στο πρώην κτήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Ηράκλειο επί ποδός ακούγοντας τον θόρυβο και βλέποντας να τριγυρνούν, στον εναέριο χώρο του, πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Μια αναστάτωση μια ανησυχία, μια  υποψία ότι κάτι κακό κάπου συμβαίνει.

Πράγματι σε λίγο έγινε παγκοίνως γνωστή η πυρκαγιά στους χώρους του π. Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι υλικές ζημιές πάμπολλες.

Όλα όμως τα υλικά πράγματα ξαναμπαίνουν στη θέση τους.

Εκείνο που δεν επανέρχεται  είναι η ανθρώπινη ζωή, που στην προκειμένη περίπτωση  η συνεργασία πολιτών και Αρχών λειτούργησε άψογα και έτσι δεν άνοιξε ούτε μύτη.

Και η μεγάλη επιτυχία έγκειται  στη… συνεργασία.

Μια λέξη που σημαίνει την εργασία  μαζί με άλλον ή άλλους και άρα τη συμμετοχή σε κοινό έργο.

Μια λέξη που από την εννοιολογική σημασία της, δηλαδή η μαζί με άλλους, κοινή εργασία συμμετοχή σε κοινό έργο, είναι συνυφασμένη με την επιτυχία ή όχι του έργου όλων των φορέων.

Προϋποθέσεις  μιας αποτελεσματικής συνεργασίας.

Η τακτική επικοινωνία  μεταξύ όλων των  αρμοδίων μερών.

Η ενίσχυση των προγραμμάτων  της αρμόδιας Αρχής.

Η συμβολή όλων αλλά και του καθενός φορέα χωριστά  και  η πολύ καλή γνώση των συνθηκών της αντιμετώπισης του φαινομένου, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή  του.

Η ενημέρωση  του προϊσταμένου της αρμόδιας Αρχής  για κινητοποίηση όλων των αρμοδίων και λήψη των απαραίτητων μέτρων, παροτρύνοντας  προς ευγενή άμιλλα και τελευταία…

Η σοβαρή λήψη των  θέσεων και απόψεων, φορέων και προσώπων, εθελοντών,  προσώπων της κοινότητας, σχετικών με το όλο ιδιάζον θέμα.

Η  ακριβής και συνεπής εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του καθενός χωριστά και όλων μαζί των φορέων: Είτε Πυροσβεστικών είτε δημοτικών είτε της Περιφέρειας, είτε του Μουσείου Φ. Ιστορίας είτε του Κράτους, είτε των ιδιωτών.

Όλοι μαζί λειτούργησαν με υποδειγματικό και άψογο τρόπο και γι αυτό πρέπουν σε όλους επαίνοι και συγχαρητήρια από όλους του πολίτες του Μεγάλου Κάστρου, γιατί με την κοινή προσπάθειά τους πράγματι απέδειξαν ότι το Ηράκλειο είναι μεγάλο και υπόδειγμα συνεργασίας σε κάθε κοινό έργο!

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει