Αναζητούν λύση για τη συρρίκνωση των ΦΟΔΣΑ

257

Την «καυτή» πατάτα της συρρίκνωσης των Φ.Ο.Δ.Σ.Α. πιάνουν οι δήμαρχοι της Κρήτης την ερχόμενη Τρίτη, που καλούνται να γυρίσουν νέα σελίδα στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, το οποίο είναι το αποκλειστικό θέμα της άτυπης συνάντησης που έχουν για το σκοπό αυτό.

Βασικός πυλώνας του «Κλεισθένη» είναι η συρρίκνωση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) όπου ειδικά για την Κρήτη προβλέπονται να περιοριστούν στους τρεις από πέντε που είναι σήμερα. Σύμφωνα με τον νέο νόμο,  με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί μεγαλύτερη ενίσχυση των (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) μέσα από  τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Μέχρι στιγμής δύο είναι τα κυρίαρχα σενάρια τα οποία φαίνεται να προκρίνονται σε σχέση με την τύχη των πέντε φορέων διαχείρισης των απορριμμάτων που είναι ο  ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, ο ΕΣΔΑΚ και οι μονάδες Χερσονήσου, Αμαρίου, Αρχανών- Αστερουσίων.

Κοινός τόπος όλων των σεναρίων είναι η διατήρηση της μονάδας των Χανίων, όχι μόνο γιατί υπάρχει πολιτική πίεση από τους Χανιώτες υπουργούς Γ. Σταθάκη και Π. Πολάκη, αλλά και γιατί από το σύνολο των αυτοδιοικητικών της Κρήτης αναγνωρίζεται η ανάγκη διατήρησης της αυτονομίας του φορέα που καλύπτει τα διοικητικά όρια των Χανίων.

Στο υπόλοιπο τώρα τμήμα του νησιού, η μία πρόταση που έχει τεθεί  είναι η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα καλύπτει και τους τρεις νομούς, Ηρακλείου Λασιθίου και Ρεθύμνου, που θα καλύπτονται ουσιαστικά από την ομπρέλα του ΕΣΔΑΚ. Ένα δεύτερο σενάριο που έχει τεθεί είναι ο ΕΣΔΑΚ να καλύψει τη μεγάλη έκταση των Δήμων του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, ενώ ο ΦΟΔΣΑ Βορείου Πεδιάδος να καλύψει τη Χερσόνησο και τον γειτονικό νομό Λασιθίου.

Το πώς θα αναδιοργανωθούν οι μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων που εξωθούνται μέσα από τον «Κλεισθένη» να λειτουργήσουν σε άλλη βάση, έχει ενδιαφέρον, όχι μόνο αναφορικά με τη σύσταση των νέων φορέων που θα συγκροτηθούν, αλλά και με το κατά πόσο και αν οι αλλαγές αυτές αγγίζουν και τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων.

Το όλο θέμα αναμένεται να συζητηθεί αναλυτικά στη συνάντηση των δημάρχων την επόμενη Τρίτη στη Λότζια όπου θα διαφανούν και οι εσωτερικές ισορροπίες που διαμορφώνονται ανάμεσα στους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συζητείται -και φαίνεται να είναι αποδεκτό από όλους- είναι ότι θα πρέπει να λήξει το ζήτημα «αναίμακτα», και χωρίς να έχουμε άλλη μια επανάληψη των εσωτερικών συγκρούσεων που έχουμε δει στο παρελθόν αφού, όπως τονίζουν, υπάρχει διάθεση συνεργασίας και συναίνεσης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει