Το Ηράκλειο πυρπολημένο

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

400

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Ηράκλειο πυρπολημένο

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ: Το Ηράκλειο πυρπολημένο

Η πόλη του Ηρακλείου κατεστραμμένη από τις φωτιές και τις λεηλασίες των Τούρκων ατάκτων, των επονομαζόμενων Βασιβουζούκων, το 1898.

Από το αρχείο Μουρέλου – Ιστορικό Μουσείο Κρήτης – Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει