ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ: Επιβράβευση 85.000 συνεπών δανειοληπτών

458

Την έναρξη της σταδιακής καταβολής σε περίπου 85.000 συνεπείς δανειολήπτες, υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου, ανακοίνωσε xθες  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το μέτρο της επιβράβευσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2017 και προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου, σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. 3626/8/26-10-2017 απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, στο μέτρο της επιβράβευσης έχουν ενταχθεί, ήδη από το προηγούμενο εξάμηνο, και οι συνεπείς δανειολήπτες τιτλοποιημένων δανείων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό τού συνεπούς δανειολήπτη    και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, θα πρέπει να προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση αυτού μέσω  του συνδέσμου www.tpd.gr

Η διαδικασία απόδοσης του ποσού τής επιβράβευσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει