Η αναθεωρημένη μελέτη για το αεροδρόμιο Καστελλίου

6,460

Νέα στοιχεία προβληματισμού αναφορικά με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι, έρχεται να φέρει η αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο.

Η μελέτη, συνολικής έκτασης 300 σελίδων, έχει φθάσει ήδη στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και έκφραση γνώμης τις επόμενες ημέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπως έγραψε και η Εφημερίδα των Συντακτών.

Η αναθεωρημένη μελέτη για το αεροδρόμιο Καστελλίου

Ανάμεσα στα σημαντικά σημεία προβληματισμού της αναθεωρημένης μελέτης είναι το γεγονός ότι προβλέπεται μεγάλη επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη λειτουργία του αεροδρομίου θα προκύπτουν 650 χιλιάδες κυβικά μέτρα επεξεργασμένων λυμάτων.

Τα επεξεργασμένα λύματα προβλέπεται να χύνονται σε 20 έως 30 πηγάδια εμπλουτισμού, που θα κατασκευαστούν σε περιοχές περιφερειακά του αεροδρομίου. Και οι δύο προβλεπόμενες περιοχές ωστόσο, βρίσκονται οριακά εκτός προβλεπόμενων ορίων των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΗ.  Στην ίδια λογική, σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στην αναθεωρημένη μελέτη όσον αφορά τις αρδευόμενες εκτάσεις και το πράσινο. Ενώ στην αρχική μελέτη προβλέπονταν 300 στρέμματα πρασίνου μέσα στο αεροδρόμιο, στην επικαιροποιημένη μελέτη, τα συγκεκριμένα στρέμματα γίνονται μόλις 50, κάτι που συνεπάγεται περισσότερα επεξεργασμένα λύματα και λιγότερο πράσινο.

Η αναθεωρημένη μελέτη για το αεροδρόμιο Καστελλίου

Ένα ακόμα θέμα που προκύπτει από τη νέα μελέτη έχει να κάνει με την υγρασία, η οποία στην κλειστή λεκάνη της Πεδιάδας κυμαίνεται μεταξύ του 68 % και 81%. Με βάση αυτά τα στοιχεία και τις κινήσεις των αεροσκαφών, η βροχή στην περιοχή, αναμένεται να μετατρέπεται σε όξινη, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα σε όσες από τις καλλιέργειες παραμείνουν στην περιοχή μετά και τη δημιουργία του αεροδρομίου.  Σημαντική επισήμανση στην αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελεί το γεγονός πως τα καύσιμα για τις ανάγκες του αεροδρομίου θα μεταφέρονται από τα Λινοπεράματα ως το Καστέλλι, με τις παραδόσεις να υπολογίζονται σε 50 σε καθημερινή βάση.

Η αναθεωρημένη μελέτη για το αεροδρόμιο Καστελλίου

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο δρόμος από τα Λινοπεράματα ως το αεροδρόμιο θα επιβαρύνεται καθημερινά με 3 βυτιοφόρα ανά ώρα που θα μεταφέρουν εύφλεκτα καύσιμα σε βυτία 30 κυβικών. Αν ληφθεί υπόψη ότι η απόσταση μεταξύ Λινοπεραμάτων και Καστελλίου είναι περίπου 60 χιλιόμετρα, μπορεί κανείς εύκολα να υπολογίσει ότι σε καθημερινή βάση θα καλύπτονται συνολικά 3.000 χιλιόμετρα πάνω στους δρόμους του νομού Ηρακλείου για μεταφορά καυσίμων.

Στα λοιπά σημεία προβληματισμού της αναθεωρημένης μελέτης εντάσσονται επίσης  οι ανεπαρκείς μετρήσεις για τις εκπομπές ρύπων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ρύπων και οι ανεπαρκείς λύσεις για την αντιμετώπιση του θορύβου.  Σε γενικές γραμμές πάντως, η αναθεωρημένη μελέτη δεν διαπιστώνει ουσιαστική μεταβολή ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε σχέση με την αντίστοιχη μελέτη του 2009.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει