Ο θάνατος του σμηναγού πιλότου Μπαλταδώρου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας

522
  1. Τυπικά η αξιολόγηση της αυτοθυσίας και του ηρωισμού, που επιδείχτηκαν από τον πεσόντα για την απονομή σχετικού μεταλλίου, υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 376/1974. Οι διατάξεις του άνω Π.Δ. αποκλείουν την απονομή πολεμικού μεταλλίου αριστείου ανδραγαθίας ή αριστείου ανδρείας σε στρατιωτικό κατά μη πολεμική περίοδο ή πολεμική επιχείρηση κατόπιν σχετικής διαταγής. Επομένως στην υπ’όψη περίπτωση μπορεί να δοθεί το ανώτερο μετάλλιο σε ειρηνική περίοδο, δηλαδή αυτό της εξόχου πράξεως. Η διαφορά είναι σημαντική στην προαγωγή του τιμωμένου και προφανώς συνταξιοδοτικά στα μέλη της οικογένειας τυχόν πεσόντος ή τραυματισθέντος.
  1. Ανάλογη όμως αντιμετώπιση δεν γίνεται προκειμένου για μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό), για τα οποία δεν γίνεται διάκριση πολεμικής και ειρηνικής περιόδου, λόγω της φύσης της αποστολής τους .
  2. Ο ηρωισμός και η αυτοθυσία κατά νομοθετική και λογική πρόβλεψη επιδεικνύονται σε κάθε περίπτωση εξαιρετικής διακινδύνευσης της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας στρατιωτικού,αστυνομικού, πυροσβέστη και λιμενικού, πάντοτε όμως κατά προφανή και σοβαρή υπέρβαση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και όχι λόγω απλής εκτέλεσής τους, διότι διαφορετικά θα είχαμε σε κάθε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού ηρωισμό και αυτοθυσία.
  3. Συνεπώς για να αποφανθεί κάποιος ότι επρόκειτο για ηρωισμό και αυτοθυσία η θανάσιμη πτώση του πιλότου μας θα πρέπει να έχει υπ’όψη του όλες τις λεπτομέρειες που δικαιολογούν το σχετικό χαρακτηρισμό, άσχετα από το τραγικό αποτέλεσμα και την ούτως ή άλλως υψηλή αποστολή του πεσόντος, η οποία υφίσταται από τη φύση της με μόνιμο χαρακτήρα.
  4. Είναι όμως εσφαλμένη η νομοθετική ρύθμιση, που αποκλείει την απονομή των παραπάνω πολεμικών μεταλλίων και εν καιρώ ειρήνης, αφού ο ηρωισμός και η αυτοθυσία μπορούν να επιδειχτούν και κατά ειρηνική περίοδο, ακόμα και σε ασκήσεις, με αποτέλεσμα διάσωση συναδέλφων ή πολιτών. Συνεπώς η αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνεται κατ’ανάλογο τρόπο προς τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας.
  5. Είναι πολλαπλά επιβεβλημένη και η αλλαγή στο ειδικό μισθολόγιο των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας γενικά, και ειδικά με σοβαρό επιμίσθιο επικινδυνότητας, που θα λαμβάνεται ευεργετικά υπόψη και για τον καθορισμό του συντάξιμου χρόνου και του ύψους της σύνταξης των ιδίων και της οικογένειάς τους.

 

* Ο Στέλιος Βασαλάκης είναι συνταξιούχος  νομικός σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συνταξιούχος δικηγόρος παρ’Α.Π. του Δ.Σ.Η., πτυχιούχος Νομικής  και Πολιτικών Επιστημών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει