Σε συνέδριο υγείας συμμετέχει το ΙΤΕ

958

Στο διήμερο συνέδριο Health IT Conference 2018, με τίτλο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας με επίκεντρο τον Ασθενή: Καλές Πρακτικές Πληροφορικής & Διαλειτουργικότητας» συμμετέχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Το συνέδριο θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου στην Αθήνα.

ο κ. Δημήτριος Κατεχάκης, επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ΥγείαςΤο συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, το οποίο θα εκπροσωπήσουν ο κ. Δημήτριος Κατεχάκης, επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και συντονιστής της θεματικής ενότητας για τη Διαλειτουργικότητα, τη διασύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων και η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, συνεργαζόμενη ερευνήτρια, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής.

Τις δύο αυτές μέρες αναμένεται να συζητηθούν τα πιο φλέγοντα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και να παρουσιαστούν σημαντικές δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον χώρο της υγείας.

η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, συνεργαζόμενη ερευνήτρια, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής.

Ακόμη θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης των πολιτών με το ΕΣΥ, τις Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υγείας, τα εμπόδια και τις προκλήσεις αναφορικά με τη διείσδυση καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και το υπό ανάπτυξη Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για την Υγεία.

Το συνέδριο απευθύνεται τόσο σε στελέχη των υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) και των μονάδων υγείας της χώρας (δημόσιων και ιδιωτικών), όσο και σε εκπροσώπους του ιδιωτικού φορέα, των εποπτευόμενων φορέων και εκπροσώπους ασθενών ή επαγγελματιών στο χώρο της υγείας.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει