Νέες κοπές δέντρων για το ξυλοφάγο έντομο

485

Σε νέες κοπές δέντρων σχεδιάζει να προχωρήσει η Υπηρεσία Πρασίνου προκειμένου να αντιμετωπίσει το ξυλοφάγο έντομο που προσβάλλει τις μουριές. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα η Υπηρεσία θα προχωρήσει – όπως επιβάλλεται για τον περιορισμό  του  πληθυσμού του εντόμου και την αποφυγή περαιτέρω προσβολής  νέων δένδρων μουριάς ή άλλων φυτών- στην κοπή δέντρων, τα οποία έχουν προσβληθεί από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus chinensis (σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 120535/6-10-2017 έγγραφο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών).

Εργασίες θα πραγματοποιηθούν: στη  λ. Κνωσού και στις οδούς Χρυσοστόμου, Μονής Αρετίου,  Σολωμού, Καποδιστρίου, Αθηνάς,  Νταλιάνη,  Στ. Νιώτη, Δρακοντοπούλου και Αθ. Διάκου. Παράλληλα, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην κοπή πεύκου που παρουσιάζει πλήρη ξήρανση και βρίσκεται στην οδό Ατσιπάδων 14.

Τέλος  πρόκειται να κοπεί και πεύκο που έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο, στην οδό Γεωργίου Στυλιανού 20. Σε αντικατάσταση του δένδρου αυτού θα φυτευτεί από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Ηρακλείου νέο πεύκο, σε κεντρική νησίδα της πεταλοειδούς  δυτικά του φωτεινού σηματοδότη της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου.

Για όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν αποφάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου (745/2017 &1020/2017) καθώς και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης  (18/2018 &17/2018).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει