Εκδήλωση για το προσφυγικό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

174

«Όψεις του προσφυγικού́ φαινομένου στην Κρήτη» είναι το θέμα εκδήλωσης ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 9 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στην αίθουσα «Διαχείρισης Κρίσεων» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην πλατεία Κουντουριώτη στο Λιμάνι Ηράκλειου, παρουσία φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ, και θα είναι ανοιχτή́ στο κοινό́.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από́ το Ελληνικό́ Ανοικτό́ Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φοιτητών και Αποφοίτων του ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου PRESS για την εκπαίδευση προσφυγών με στόχο την ευαισθητοποίηση, τη σφαιρική́ πληροφόρηση και την καλλιέργεια γόνιμου προβληματισμού́ για τις ανάγκες και προσδοκίες των προσφύγων, όπως προκύπτουν από τη συλλογή́ δεδομένων της προσφυγικής εμπειρίας στην Κρήτη, την εκπαίδευση και υποστήριξή τους και την ενδυνάμωση του κοινωνικού́ πλαισίου φιλοξενίας.

Τελεί́ υπό́ την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και διοργανώνεται με τη συνεργασία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει