Επιχειρηματική κουλτούρα από μαθητές-φοιτητές

287

Επιχειρηματική κουλτούρα μπορούν να αναπτύξουν μαθητές και φοιτητές, χάρη στην εργασία με τίτλο “When Innovative Potential Meets Experience: A supranational approach” (Γ. Παπαμιχαήλ, Α. Βούρλας και Α. Σαϊτάκης).

Η εργασία  παρουσιάστηκε από τον κ. Αρτέμη Σαϊτάκη, διευθυντή του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στο 34ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιστημονικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τέλος Σεπτεμβρίου.

Το έργο βασίζεται στη μέθοδο ανάδειξης επιχειρηματικών ταλέντων “Loseleger” η οποία έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί από τη σχολή Επιστημών Οικονομίας και Διδακτικής της Οικονομολογίας του Πανεπιστημίου Duisburg-Essen, για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία.

Με τη μέθοδο αυτή ανιχνεύονται η επιχειρηματική σκέψη και η επιχειρηματική ικανότητα νέων, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση επαγγελματικού σχεδιασμού. Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόστηκε σε πέντε χώρες (Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία και Ουγγαρία) προσαρμοσμένη στις συνθήκες κάθε χώρας.

Το έργο δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να υιοθετήσουν τη μεθοδολογία “Loseleger” και να υποστηρίξουν τους μαθητές και τους σπουδαστές τους, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική κουλτούρα. Νέοι που αρχίζουν τη δική τους επιχείρηση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά ενδεχομένως και για άλλα άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Η απόφαση, ωστόσο, για την ίδρυση δικής τους επιχείρησης ή για τη συμμετοχή τους σε ένα εταιρικό σχήμα δυσχεραίνεται από την ελλιπή γνώση και από τον φόβο για τις απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που όπως αποδεικνύεται διευκολύνονται από τη συμμετοχή τους στο έργο.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει