Τερματικά (P.O.S) στη Βιάννο

224

Τη  χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών (P.O.S)  εγκαινιάζει  Δήμος Βιάννου.

Έτσι πλέον οι συναλλασσόμενοι με την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου έχουν τη  δυνατότητα πληρωμής  όλων των λογαριασμών  μέσω των  «τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S), αφού σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 άρθρο 43, το σχετικό τερματικό εγκαταστάθηκε ήδη και τέθηκε σε λειτουργία για όσους επιθυμούν να κάνουν τις συναλλαγές του μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής τους  κάρτας

. Όπως προκύπτει πολύ σύντομα θα είναι έτοιμος και ο Δήμος Ηρακλείου να προχωρήσει στη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών (P.O.S)  καθώς μετά από ηλεκτρονικό διαγωνισμό αναδείχτηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μένει να επικυρωθεί από την οικονομική επιτροπή ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της χρήσης των τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών, που εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί πολύ σύντομα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει