ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : Φιλόδοξος ο στόχος για ανάπτυξη με 1,8%

445

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του 2018 συμπεραίνει ότι εδραιώνεται πλέον η προσδοκία για θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης το 2017, ενώ δημιουργούνται ενδείξεις σταθερής τάσης στην πτώση της ανεργίας. Οι προβλέψεις αυτές, όπως σημειώνει το Συμβούλιο, είναι συνεπείς με τα όρια που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας και στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο.

Στην έκθεσή του το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αξιολογεί τους στόχους για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών που θα περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.

Σε αυτήν, παράλληλα με τις θετικές προσδοκίες που διαπιστώνει για την ανάπτυξη φέτος, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί αισιόδοξο τον στόχο μεταβολής του ΑΕΠ ίσο με 1,8% καθώς όπως αναφέρει για να επιτευχθεί απαιτείται μέσος όρος μεγέθυνσης τα δυο επόμενα τρίμηνα κατά 3%.

Επίσης αναφέρει ότι «υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται το 1,8% για το 2017, ο στόχος για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% το 2018 θεωρείται μεν αρκετά φιλόδοξος, αλλά συνεπικουρούμενος μεταξύ άλλων από τον θετικό αντίκτυπο του 2017 είναι υπό προϋποθέσεις επιτεύξιμος».

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου σχετικά με τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2018 είναι μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,4%, η ανεργία να μειωθεί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε επίπεδα κάτω του 20% και συγκεκριμένα στο 19%, η απασχόληση να αυξηθεί κατά 1,7%, η ιδιωτική κατανάλωση να αυξηθεί κατά 1,4% και η δημόσια να μειωθεί κατά 0,2%, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) να αυξηθεί κατά 12,6%, ενώ οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 4,7% και οι εισαγωγές κατά 4,4%.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη αύξησή τους για το 2018 στηρίζεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και αφορά όλες τις κατηγορίες επενδύσεων (εξοπλισμός, κατασκευές, κατοικίες κτλ).

Στην έκθεση αναφέρεται ότι «μολονότι η διόρθωση των επενδύσεων στη χώρα μπορεί να δικαιολογείται από α) την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, β) τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την συνεπή πορεία εφαρμογής των προαπαιτούμενων μέτρων του προγράμματος γ) την προοπτική αποκατάστασης της χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς αγορές εντός του 2018 και δ) την αναμενόμενη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωση της ΕΚΤ, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το ύψος και την ταχύτητα της διόρθωσης που αναμένεται στο σενάριο του υπουργείου Οικονομικών».

Επίσης σημειώνεται ότι «οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της δημόσιας κατανάλωσης και ιδίως των δημοσίων επενδύσεων το 2018 είναι δυνατό, υπό προϋποθέσεις, να μην σταθούν εμπόδιο στις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγει η ολοκλήρωση του προγράμματος εντός του 2018 και η αποκατάσταση της ομαλής χρηματοδότησης τις χώρας από τις διεθνείς χρηματαγορές». Τονίζεται χαρακτηριστικά στο σημείο αυτό ότι «η ροή των επενδύσεων και ο εξαγωγικός προσανατολισμός της οικονομίας θα αποτελέσουν κλειδιά για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μεγέθυνσης της οικονομίας το 2018».

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρει ότι η βελτίωση των δεικτών απασχόλησης- ανεργίας το πρώτο εξάμηνο του 2017 οδήγησε στην αναθεώρηση, προς το ευνοϊκότερο, των προβλέψεων για το 2017 και το 2018 σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Η αναθεώρηση αυτή θεωρείται εύλογη, ύστερα από τη μείωση της ανεργίας στο τελευταίο εξάμηνο που δημιουργεί ενδείξεις σταθερής τάσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει