Θα προχωρήσει η γέφυρα

433

Εντός του έτους θα ολοκληρωθεί το έργο της ενίσχυσης ανωδομής της κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου, η σύμβαση έναρξης εργασιών της οποίας υπεγράφη τον Μάιο.

Ήδη η ανάδοχος εταιρεία εκτελεί τις ενδεικνυόμενες εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων της γέφυρας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Την περίοδο αυτή δεν εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης των πεζοδρομίων. Και αυτό διότι εκπονείται μελέτη εφαρμογής στρώσεων επί του καταστρώματος της κατασκευασμένης γέφυρας, ώστε να ρυθμιστεί η προσαρμογή των στηθαίων ασφαλείας με τα υπό κατασκευή πεζοδρόμια.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αναφέρεται ότι αποτελεί αναγκαιότητα η ρύθμιση της προσαρμογής των στηθαίων ασφαλείας, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εφαρμοστούν οι νέες προδιαγραφές κατά Σ.Α.Ο. (Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων).

Προβλέπεται η μελέτη εφαρμογής στρώσεων να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε και οι εργασίες σκυροδέτησης των πεζοδρομίων θα ξεκινήσουν εκ νέου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει