Στη Βαλένθια ο Κουράκης

224

Στη Βαλένθια της Ισπανίας, ξεκινά σήμερα η έκτακτη σύνοδος της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στο επίκεντρο της οποίας αναμένεται να βρεθεί το θέμα των Ευρωπαϊκών Επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με σκοπό να αναδειχτούν προτάσεις για την επανέναρξή τους.

Η πρώτη συνεδρία θα επικεντρωθεί στο πώς ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. (και ιδιαίτερα η πολιτική συνοχής), θα πρέπει να είναι μετά το 2020, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για τους πολίτες.

Η σύνοδος θα αντλήσει επίσης τα πρώτα διδάγματα από τη λειτουργία του σχεδίου «Juncker» και από άλλα επενδυτικά εργαλεία της Ε.Ε., παραδείγματος χάριν για τη χρηματοδότηση των μεταφορών (Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») ή για την έρευνα («Ορίζοντας 2020»).

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, θα δοθεί έμφαση ώστε να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό τα δάνεια, τα Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Μέσα και οι Καινοτόμες Δημόσιες Συμβάσεις, μπορούν να αποτελέσουν «εναλλακτική λύση» σε μια πολιτική που βασίζεται στις επιχορηγήσεις.

Ο Γιάννης Κουράκης που συμμετέχει στη συνεδρίαση ως μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων ότι «με τις πιθανές συνέπειες του «Brexit» στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση των βασικών αναγκών σε επίπεδο Ε.Ε..

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι σε μεγάλο βαθμό ασυμβίβαστα με τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει