Ελλάς-Γερμανία, συμμαχία

782

Γερμανία και Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχε χθες ο νέος Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Jens Plötner με τον αναπληρωτή υπουργό έρευνας και καινοτομίας Κώστα Φωτάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου.
Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν και αμοιβαία συμφωνήθηκαν πλευρές της από κοινού ολοκλήρωσης της διακρατικής δράσης Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδας-Γερμανίας στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών φορέων των δύο χωρών.
  • Η προώθηση νέων συνεργασιών, όπως συμφωνιών διδυμοποίησης (twining-schemes) μεταξύ ερευνητικών φορέων των δύο χωρών, και επίσης, συνεργασιών μεταξύ καινοτομικών εταιρειών έντασης γνώσης σε τομείς αιχμής
  • Η υποστήριξη ίδρυσης παραρτημάτων γερμανικών ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα σε συνεργασία με ελληνικά ερευνητικά κέντρα, εφόσον αυτά το επιθυμούν.
  • Η από κοινού υλοποίηση προγράμματος επισκέψεων στις δύο χώρες (visiting program of scholars) και διαλέξεων επιφανών Γερμανών και Ελλήνων ερευνητών, καθηγητών, ανθρώπων της τέχνης, του πολιτισμού, με σκοπό την ενίσχυση του αντίκτυπου της έρευνας στη κοινωνία.
  • Η υποστήριξη διμερούς συνεργασίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας με το ομόλογό του ίδρυμα D.F.G. (German Research Foundation) εφόσον αυτά το επιθυμούν.

Σημειώνεται πως αναμένεται η χρηματοδότηση και από τις δύο χώρες περίπου 20 με 25 κοινών ερευνητικών έργων τριετούς διάρκειας, με προϋπολογισμό από την ελληνική πλευρά 9 εκ. ευρώ και χρηματοδότηση για τις ελληνικές ομάδες περίπου 350 χιλ. ευρώ ανά ερευνητικό έργο. Οι υποβληθείσες κοινές προτάσεις ανέρχονται στις 157, η δε αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί σε συνεδρίαση της μικτής ελληνο-γερμανικής επιτροπής (ΓΓΕΤ- BMBF) που θα γίνει στη Βόννη στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχει για τις δύο χώρες να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η εποικοδομητική ερευνητική συνεργασία τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει