Νέα προθεσμία για τα αγροδιατροφικά

1.481

Μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ιδεών στον πρώτο κύκλο διαβούλευσης της πλατφόρμας του αγροδιατροφικού τομέα.
Η υποβολή των ιδεών εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης. Η παράταση δίνεται λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του επιχειρηματικού, ερευνητικού και παραγωγικού κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της διαβούλευσης είναι η ανάδειξη των καινοτόμων ιδεών με δυνατότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης ως αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τα ερευνητικά ιδρύματα, που θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων φυτικής – ζωικής παραγωγής και των τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Αυτές οι ιδέες – προτάσεις δύναται να υποστηριχθούν από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.Εν δυνάμει ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι όλες οι ΜμΕ, είτε ως μεμονωμένες ή/και σε ομάδες, είτε με την μορφή συμπράξεων με ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα.

Η διαβούλευση του Α΄ κύκλου εστιάζει καταρχάς στα προϊόντα : ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, κηπευτικά, αμπελο-οινικά στους παρακάτω 4 τομείς εξειδίκευσης:

• Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία.
• Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία – Κτηνοτροφία και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
• Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια Τροφίμων στον Αγροδιατροφικό τομέα.
• Κυκλική Οικονομία.

Για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.

Η φόρμα θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3agr/

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr/
E-mail επικοινωνίας: [email protected]

Μπορεί επίσης να σας αρέσει