Ο Παπαδουράκης πρύτανης στο ΤΕΙ Κρήτης

Παπαδουράκης πρύτανης στο ΤΕΙ ΚρήτηςΑλλαγή σκυτάλης στο ΤΕΙ Κρήτης. Νέος προσωρινός πρύτανης τοποθετήθηκε, ο Καθηγητής Γιώργος Παπαδουράκης μετά τη συνταξιοδότηση του νυν πρύτανη Καθηγητή κ. Καπετανάκη. Ο νέος πρύτανης με τρίμηνη θητεία αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Καπετανάκης συνταξιοδοτείται στις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τη διάταξη για την παράταση της τρίμηνης θητείας για όλα τα ΑΕΙ που η θητεία των πρυτανικών αρχών λήγει στις 31 Αυγούστου, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ως αντικαταστάτη τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας του οικείου Τομέα, Τμήματος, Σχολής ή Ιδρύματος αναλόγως, με βάση την ημερομηνία διορισμού στην οικεία βαθμίδα, και σε περίπτωση άρνησης ή ελλείψει καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με τους αμέσως επόμενους κατά σειρά εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και αυτή του αναπληρωτή καθηγητή, και προκειμένου για Διευθυντή Τομέα μέχρι αυτή του μόνιμου επίκουρου.

Σε περίπτωση καθηγητών ίδιας αρχαιότητας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συγκλήτου. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες και δεν συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας για επόμενη πλήρη θητεία. Σε ποια ΑΕΙ λήγει η θητεία των διοικήσεων

Η θητεία λήγει στις 31 Αυγούστου όλων των προέδρων των ΤΕΙ, πλην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας και των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει