ΤΡΑΠΕΖΑ: Η είσπραξη εσόδων βοηθά το πλεόνασμα

Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016, το οποίο βέβαια ενισχύθηκε και από τις αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών.
Ωστόσο, το ποσοστό της εισπραξιμότητας των φόρων, δηλαδή των φόρων που βεβαιώνονται και εκείνων που εισπράττονται, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών υπολείπεται σε πολλές περιπτώσεις εκείνης του έτους 2010.

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 2010 οι φόροι δεν είχαν ακόμη αυξηθεί δραματικά όπως στη συνέχεια, ενώ τα εισοδήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ήταν σαφώς υψηλότερα σε σύγκριση με τα σημερινά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 35%-40%, ενώ αντίθετα οι φόροι (εισοδήματος και κεφαλαίου) έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων να είναι εξαιρετικά δύσκολη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΛ+1,98% προκύπτει πως η εισπραξιμότητα (δηλαδή οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων προ επιστροφών) ως ποσοστό των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων (μετά τις διαγραφές) στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν χαμηλότερη του έτους 2010. Ειδικότερα, το 2010 εισπραττόταν το 92,28% του φόρου εισοδήματος που βεβαιωνόταν, ενώ το 2016 εισπράχθηκε το 91,33%. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 2010 ήταν εντελώς αντίστροφη η αναλογία εισοδήματος και φορολογικών υποχρεώσεων και ήταν ευκολότερο για το νοικοκυριό να πληρώσει τους φόρους εισοδήματος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει