Το χρέος

Χρέος μας είναι να κάτσουμε κάτω από τις μπάρες, που έλεγε ο Ιακώβου στον πρωταθλητή Πύρρο το 2004. Να οργανώσουμε το κράτος, που πνέει τα λοίσθια, σύμφωνα με τις παρακαταθήκες του ενάρετου Σωκράτη και του υπερνοήμονος Αριστοτέλη. Εμείς οι Κρητικοί έχουμε επιπλέον τη κληρονομιά του Βενιζελισμού, που σημαίνει ορθός λόγος και πατρίδα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις ιδέες του, με αντίξοες συνθήκες, κατάφερε να διπλασιάσει την Ελλάδα.

Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι η ευκαιρία να επανιδρύσουμε το κράτος που έχει ναρκοθετηθεί και διαρκώς πισωπατεί. Η εξουσία όχι μόνο είναι πληθωρική, αλλά και ανεξέλεγκτη. Ο μοναδικός έλεγχος είναι ο της αντιπολίτευσης που καταλήγει, ύστερα από το θέατρο των προανακριτικών, σε συμψηφισμό ανομημάτων.

Τι δέον γενέσθαι

1. Οι 300 βουλευτές να γίνουν 180 με 5/ετή θητεία. Στην Ε.Ε για κάθε 80.000 υπάρχει ένας βουλευτής, εμάς μόνο κάθε 37.000, και ο Μακρόν εξήγγειλε ότι θα τους μειώσει κατά 30%.

2. Δημιουργία ενός αιρετού οργάνου που θα ελέγχει-εγκρίνει προκαταβολικά τις βασικές πράξεις της κυβέρνησης. Όμως επειδή στο βουλευτικό συνήθως οι νομικοί έχουν πλειοφηφία, στο ελεγκτικό όργανο θα εκλέγονται με ποσόστωση.

3. Το πλειοψηφούν κόμμα θα εξαντλεί την 5/ετία, αν σε τρεις ψηφοφορίες δεν κάνει κυβέρνηση θα συνεχίζει με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.

4. Υπουργοί, υφυπουργοί, πρόεδροι ΔΕΚΟ κλπ δεν θα έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για μια 5/ετία.

5. Δωσιδικία βουλευτών στον φυσικό δικαστή όπως κάθε πολίτης.

6. Συνταγματική θέσπιση μέτρων στήριξης του δημογραφικού. Σε λίγο στη χώρα θα πλανώνται τα πνεύματα των προγόνων μας και όρθιοι ιωνικοί κίονες να θυμίζουν το παρελθόν.

7. Μια σύνταξη κάθε πολίτης, διαδοχική ασφάλιση, νόμος 1602/1961.

8. Στη δικαιοσύνη εξέλιξη των δικαστικών ιεραρχικών. Προαιρετική ή συνηγορία, μια αναβολή κάθε διάδικος, υπό τον όρο να καταβάλει τα πραγματικά έξοδα όλων των παραγόντων της δίκης.

Οι υποθέσεις να εκδικάζονται εντός τριμήνου και οι αποφάσεις καθαρογραμμένες εντός τριμήνου από την εκδίκαση. Είναι ανεπίτρεπτο να θέλουμε τριπλάσιο χρόνο για τη περαίωση μιας υπόθεσης από όσο ο μέσος όρος στην Ε.Ε. Εντωμεταξύ εκλογές στην ώρα τους με πλειοψηφικό.

Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί.

Γουβιανάκης Νικόλαος του Ιωάννου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει