ΟΑΚ: Κάνουμε έργα στο Λασίθι και στον ΒΟΑΚ

791

Μετά τον πρόσφατο θόρυβο γύρω από την εξέλιξη του Βόρειου Οδικού Άξονα μέσα στο νομό Λασιθίου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έσπευσε να αναφερθεί στα έργα που εξελίσσονται στο Λασίθι:

• Εργασίες H/Φ και φωτεινή σηματοδότηση στο τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό, Α’ φάση. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «’Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό» εγγράφηκε στο ΠΔΕ (ΣΑΕ2016) το έργο Η/Φ των γεφυρών και της Φ/Σ του κόμβου Κριτσάς με Π/Υ 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 27/4/2017 , έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος με την με αρ. πρ. 5955/21-7-2017 απόφαση του ΟΑΚ και το άμεσο προσεχές διάστημα θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο του έργου σε Α’ φάση είναι ο ηλεκτροφωτισμός των γεφυρών του έργου.

• Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου – Α’ φάση. -Οι εργασίες του έργου «Ολοκλήρωση Άγιοι Θεόδωροι – Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σκοπή», έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν την κατασκευή της κοιλαδογέφυρας μήκους 840 μ. (εκτός ασφαλτικών, στηθαίων και Η/Φ), αλλά και την οδοποιία του υπολειπομένου οδικού τμήματος των 4,3 Km. -Στην συνέχεια δημοπρατήθηκε από τον ΟΑΚ το έργο «Ενίσχυση της ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου» την 22-12-2016. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος με την με αρ. πρ.1468/14-2-2017 απόφαση του ΟΑΚ , η σύμβαση υπογράφηκε την 23-5-2017 για ποσό 1.198.102,77 με ΦΠΑ. ‘Ηδη έχει εκτελεσθεί η δοκιμαστική φόρτιση της γέφυρας, εκτελούνται δε και οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της και απόδοση σε χρήση, του έργου εντός του 2017. Για το έργο έχει εξασφαλιστεί πίστωση 6 εκατομμυρίων ευρώ.

• Επίσης ενημερώνουμε για τα στοιχεία του παρακάτω έργου που αφορά την πρόσβαση στο Λασίθι

• Χρηματοδότηση έργου «Γούρνες -Χερσόνησος». Το έργο στο Χαμέζι Η αναφορά του έργου αυτού γίνεται λόγω της άμεσης συνάφειας που έχει με τον Νομό Λασιθίου. Με την με αρ.πρ. 88603/9-8-2017 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης χρηματοδοτήθηκε άμεσα το έργο «Γούρνες – Χερσόνησος» με ποσό 3.127.767,52 ευρώ για την πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών. ‘

Ηδη τα χρήματα αυτά έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό της οικονομικής υπηρεσίας του ΟΑΚ. Έτσι το έργο από 21-8-2017 θα εκτελείται κανονικά. Το έργο πρέπει να παραδοθεί στις 20-10-2018, ενώ στις αρχές του νέου έτους θα παραδοθεί σημαντικό τμήμα που θα βελτιώσει την κυκλοφορία. Άγιος Νικόλαος 17-8-2017 Ο Πρόεδρος το Ο.Α.Κ. Δημήτρης Κουνενάκης”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει