Η αδειοδότηση του φράγματος Αμιρών

355

Τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του φράγματος Αμιρών συζήτησαν χθες ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης με τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Μαρία Κοζυράκη.

Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Κρήτης υπέβαλε τις προηγούμενες ημέρες φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 4014/2011, προς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση απόφασης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φράγμα Αμιρών – Αγίου Βασιλείου Ν Ηρακλείου».

Ο κ. Βαρδάκης επισήμανε για ακόμα μια φορά ότι με την ολοκλήρωσή της μελέτης, το φράγμα των Αμιρών θα αποτελέσει ένα ώριμο προς ένταξη έργο με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται και στο σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, η ευρύτερη περιοχή της Βιάννου λόγω της εντατικής καλλιέργειας θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων γνωρίζει υπεράντληση των υδάτινων πόρων για άρδευση ακόμα και κατά την διάρκεια του χειμώνα.

Ο κ. Βαρδάκης, τέλος, ζήτησε από την κ. Κοζυράκη να μην υπάρξει καθυστέρηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει