Ειδικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να αποτραπεί η διαρροή επιστημόνων

1,281

Με στόχο να αποτρέψει τη διαρροή Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό, πραγματοποιείται και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το πρόγραμμα «Greek Diaspora Fellowship Program». Στόχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων,  είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων της Ελλάδας αφενός και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά αφετέρου.

Το Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα 14 ελληνικά πανεπιστήμια που επιλέχθηκαν, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, για να φιλοξενήσουν, για διαστήματα από 14 έως 60 ημέρες, επιστήμονες της Ελληνικής Διασποράς που διδάσκουν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα των Η.Π.Α. και του Καναδά.

Το «Greek Diaspora Fellowship Program» διεξάγεται από το Institute of International Education (IIE) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι δύο διαγωνιστικοί κύκλοι αιτήσεων που προκήρυξε το Πρόγραμμα για το 2017 κατέληξαν στην έγκριση και χρηματοδότηση πενήντα συνολικά προτάσεων από τις οποίες οι οκτώ προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Δύο αφορούν το Τμήμα Ιατρικής, δύο το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μία το Τμήμα Βιολογίας, μία το Τμήμα Κοινωνιολογίας, μία το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και μία το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.  Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προτάσεων, εννέα έλληνες πανεπιστημιακοί καθηγητές και καθηγήτριες, που διδάσκουν σε κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και του Καναδά, συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, στη διδασκαλία μεταπτυχιακών σεμιναρίων, στην επίβλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών και στην ανάπτυξη νέων μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με την Πρυτανεία: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης επικροτεί και ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια των μελών του που συμβάλλει στην ανάδειξη και την προώθηση της ποιότητας και του διεθνούς προσανατολισμού και της εξωστρέφειας. Με την προσπάθεια των συναδέλφων το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα υποδεχθεί πέντε ακόμη σημαντικούς Έλληνες ακαδημαϊκούς και ερευνητές (από τις 29 που εγκρίθηκαν συνολικά για τα ελληνικά πανεπιστήμια), οι οποίοι ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ, στα Πανεπιστήμια Harvard, Emory, Saint Mary’s University NY και Northeastern University. Κατά την διάρκεια της παραμονής τους οι προσκεκλημένοι θα δώσουν διαλέξεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα συμμετάσχουν σε κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες και θα επεξεργαστούν με τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδέες και καλές πρακτικές για την βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει