ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας διατίθεται απο την εταιρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε. στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους αποκλειστικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δε θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου.

Η εταιρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ΄αυτόν.

Aπαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον επισκέπτη της πύλης η οποία τυχόν παραβαίνει τους ισχύοντες νόμους του κράτους.

Η επίσκεψη στον ιστοχώρο www.patris.gr και η χρήση των υπηρεσίων που αυτός προσφέρει αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Το περιεχομένο που σας προσφέρει η εταιρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας η οποία επιφυλάσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της από την δίχως έγγραφη άδεια παράνομη χρήση του περιεχομένου αυτού.

Η εταιρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχομένο που προσφέρεται στις ιστοσελίδες μας από τρίτους το οποίο και φέρει τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών του.

Για κάθε πληροφορία που αφορά πνευματικά δικαιώματα επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Η εταιρία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ Α.Ε. δεν χρησιμοποιεί (παρα μόνο για στατιστικούς λόγους) ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών του ιστοχώρου www.patris.gr ούτε και δίδει σε τρίτους τέτοιου είδους δεδομένα για κανένα λόγο σεβόμενη τους επισκέπτες της και την κείμενη νομοθεσία.

Για κάθε πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα επικοινωνήστε μαζί μας.