ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Πλατεία Ρήγα Φεραίου 2, 5 &  Θεσσαλονίκης (Απέναντι από τον Aγιο Μηνά), Τ.Κ.: 71201 , Τηλ.: 2810-282625

ΤΑΜΕΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:
Πλατεία Ρήγα Φεραίου 2, 5 &  Θεσσαλονίκης (Απέναντι από τον Aγιο Μηνά), Τηλ.: 2810-282625

ΣΥΝΤΑΞΗ:
Λάππα 7, Μασταμπάς , Τ.Κ.: 71400, Τηλ.: ΠΟΛΙΤΙΚΟ : 2810-258079 – ΑΘΛΗΤΙΚΟ : 2810-258082

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τηλ.: 2810-229967

ΤΜΗΜΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ:
Λάππα 7, Μασταμπάς , Τ.Κ.: 71400, Τηλ.: 2810-258079 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 730

FAΧ (ΣΥΝΤΑΞΗ): 2810-258161

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

TMHMA INTERNET/ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: [email protected]
ΓΕΝΙΚΟ: [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: [email protected]
ΣΥΝΤΑΞΗ: [email protected]
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: [email protected]