Κατηγορία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες συνεργασίες

Παρουσίαση του νέου Συνεργατικού Χώρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης «Hub to Business- H2B» οργανώνει το Επιμελητήριο…