Κατηγορία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώθηκε η ρευστότητα

Σημαντική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους καταγράφουν οι τράπεζες,…