Αρχή Ινδίκτου, έναρξη σχολικού έτους

Η Ίνδικτος-από τη λατινική λέξη Indictio=ένδειξη, ορισμός, μήνυμα, διάγγελμα, διάταγμα- σήμαινε την αρχή του οικονομικού έτους και τη φορολογική πολιτική (ανά δεκαπενταετία) των Ρωμαίων. Κάθε δεκαπέντε χρόνια, από την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού…

Για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία

Η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει τη στενή σχέση και σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη αφού από τη μια η τοπική κοινωνία μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου και από την άλλη ένα…