Μια οφειλόμενη απάντηση προς το Γιάννη Ξυλούρη από τον Δημ. Ηρακλή Τσίπρα

Με αφορμή το κείμενο του Γιάννη Ξυλούρη πήραμε από τον Δημ. Ηρακλή Τσίπρα την παρακάτω επιστολή: Εμείς αγαπητέ Γιάννη έχουμε κάτι κοινό. Είμαστε και οι δύο παιδιά μελών της ΔΕΚΑ. Εσύ του βουλευτή τότε Ξυλούρη εγώ του εργολάβου τότε Τσίπρα. Και είμαστε…